Het City Innovation Platform: de 'nutsvoorziening' voor datatoepassingen

Met het City Innovation Platform biedt Civity een oplossing voor data-logistiek en data-management in de breedste zin. Voor bedrijven, ontwikkelaars, journalisten en inwoners. Onze focus ligt op de stad en de partijen die daar actief zijn.

Waarom we dit willen? Smart city oplossen zijn nu vaak verticale oplossingen. Bijvoorbeeld voor het meten van de luchtkwaliteit. De oplossing bestaat dan uit sensoren, opslag van data en een app of dashboard. Zo´n oplossing voor elk stedelijk vraagstuk leidt tot versnippering en bemoeilijkt een integrale aanpak. Het City Innovation Platform gaat uit van een ‘knip’ tussen de data en de toepassingen met die data. Het is onze core business om die data veilig te verzamelen, te bewaren en te ontsluiten. De aanbieder van de data blijft eigenaar van de data en bepaalt dus ook wat ermee gebeurt en voor wie ze beschikbaar zijn.

Civity zorgt, als een soort nutsvoorziening, voor de onderliggende infrastructuur en logistiek. Wij haken op dit gebied aan bij (inter)nationale afspraken en open standaarden. Wij zijn zelf aangesloten bij de Fiware Foundation, een Europees initiatief om een open innovatie-omgeving te creëren, en bij TM Forum, een organisatie die zicht richt op standaarden en op open API’s voor smart cities.

De belangrijkste kenmerken van het City Innovation Platform zijn:

  • Een Data Markt, om alle soorten data beschikbaar te stellen, conform licentie- en prijsmodellen en toegangsrechten die de aanbieder van de data bepaalt. In de catalogus van de Data Markt krijgen vragers naar data toegang via gestandaardiseerde API´s (met bijbehorende hulpmiddelen).
  • Het Data Management Framework is de kern van het City Innovation Platform. Hier wordt de verzameling, verwerking en opslag van data (indien nodig) geregeld. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan datakwaliteit, gemeenschappelijke datamodellen en hulpmiddelen voor opslag van open, linked en big data. 
  • Aandacht voor de beveiliging en privacy van data staat centraal. De toegang tot data is in onze architectuur en in de achterliggende procedures gewaarborgd en vastgelegd in een Data Governance Plan 

City Innovation Platform

Het City Innovation Platform is een generieke, herbruikbare oplossing, gebaseerd op standaarden en open API´s. Zodat iedereen het kan gebruiken én er mee kan koppelen. Het City Innovation Platform omarmt deze standaarden door o.a. gebruik te maken van de FIWARE NGSI API, de OGC Sensorthings API, FIWARE data modellen en de TM Forum API-standaarden.

Het delen van data, geproduceerd door objecten, organisaties en inwoners gaat verder dan het niveau van een individuele stad. Delen is noodzakelijk om nieuwe diensten en toepassingen te kunnen ontwikkelen.