WOOrkshop

De Wet Open Overheid (Woo) is al ruim een jaar geleden in werking getreden. Helaas door de hoeveelheid aan informatiecategorieën en de vertraagde uitrol en uiteindelijke annulering van PLOOI, is er weinig vaart in het ontsluiten van data voor de derde partijen.

Sinds de aankondiging van de Woo, heeft Civity de ontwikkelingen actief gevolgd. Er zijn gesprekken geweest met het BZK toen PLOOI nog ontwikkeld werd en momenteel volgen we belangstellend de informatieverstrekking rond het vervangende platform. Dit doen wij omdat we vanaf het begin het gevoel hadden dat de vraagstukken rond het organiseren van de Woo binnen de gemeenten goed past bij onze technische mogelijkheden.

De Datacatalogus en de koppeling met het Dataplatform maakt het mogelijk om een stap te zetten tot het voldoen aan de Woo. Technisch is het niet zo lastig om de data beschikbaar te maken uit de silo’s van verschillende afdelingen, dit kan met harvesters, API’s of handmatig.

In de gesprekken die we hebben gevoerd met onze huidige klanten en een aantal nieuwsgierige andere gemeenten blijkt dat de moeilijkheid ligt bij het juist vormgeven van het proces zodat de (meta) data op de goede plek terecht komt. De Woo is daarom een organisatorische uitdaging in plaats van een technische! Door te starten met een proces rondom de data governance, kan daarna een stap gemaakt worden naar het selecteren van eenvoudige datasets om een gevoel te krijgen met deze nieuwe manier van werken. Als het balletje binnen de organisatie begint te rollen, dan kunnen er steeds meer medewerkers betrokken worden.

Om te helpen bij het beginnen met het datagedreven werken, organiseren wij een workshop om ervaringen te delen van verschillende klanten en tot een MVP te komen waarmee er daadwerkelijk intern gestart kan worden met een individuele informatie categorie naar keuze.

De workshop zal plaatsvinden op dinsdagochtend 21 november

Wilt u aansluiten bij de Woo workshop? Bel ons op 030-6973286 of mail naar info@civity.nl

footer anchor