Bodemvocht metingen

Bodemvocht metingen maken het mogelijk om bomen en planten te bewateren zodra ze het nodig hebben, in plaats van alle bomen en planten te bewateren volgens een bepaald schema. Dit verhoogt de efficientie van het beheer van groenvoorzieningen en heeft een gunstige invloed op het waterverbruik. Daarnaast kunnen bodemvocht metingen in combinatie met waarnemingen van gevoelstemperatuur gebruikt worden bij het inrichten van een klimaatbestendigere stad. In het kader van IRIS en SCOREwater heeft Civity een aantal bodemvocht sensoren van verschillende leveranciers gekoppeld aan het Dataplatform. 

De verschillende sensoren gebruiken verschillende methodes om data in proprietary formaat beschikbaar te maken: sommige leveranciers pushen metingen in JSON formaat rechtstreeks naar een endpoint dat daarvoor is ingericht op het Dataplatform, anderen publiceren de metingen op een zogenaamde queue (een soort van to do lijst van binnengekomen  metingen) en weer anderen uploaden CSV bestanden met metingen naar een FTP server. Al deze metingen uit verschillende bronnen worden op het Dataplatform geharmoniseerd naar een gemeenschappelijk, door de community opgesteld en onderhouden data model en opgeslagen in een tijd serie database waardoor de gebruiker van de gegevens zich niet meer bezig hoeft te houden met het samenvoegen van bodemvocht metingen uit verschillende bronnen. Applicaties en dashboards die gebruik maken van deze gegevens kunnen functioneren zonder te hoeven weten van welke leverancier de gegevens afkomstig zijn. 

Wilt u meer weten over het ontsluiten van bodemvocht of andere sensordata op Dataplatform/ Datacatalogus? Bel ons op 030-6973286 of mail naar info@civity.nl

footer anchor