CIP Catalogus

Gestructureerd data beschrijven, onderhouden en publiceren

CIP Catalogus is de oplossing om het gegevensbeheer binnen de eigen organisatie op orde te brengen. Het helpt data-eigenaren en beheerders om gestructureerd de data en informatieproducten te beschrijven, te onderhouden en te publiceren.

Startpunt van datagedreven werken

Elke organisatie is bezig met de ontwikkeling van datagedreven sturing. Nieuwe producten, zoals dashboards, voorspellende analyses, apps en 3D stadsmodellen kunnen niet meer zonder data, maar vragen ook om duidelijke kaders voor het gebruik.

  • De informatie moet goed beschreven en vindbaar zijn en zorgvuldig bijgehouden worden;
  • Er moet inzichtelijk worden gemaakt waar het eigendom en beheer van de data is belegd en wie de data gebruiken en waarvoor.

CIP Catalogus omvat alle onderdelen zoals genoemd bij CIP Open Data en voegt daaraan extra functionaliteit toe die er op gericht is om aanwezige informatie binnen de eigen organisatie te verzamelen, beheren en op een veilige manier te ontsluiten.

De eigenaar van de data bepaalt

CIP Catalogus betreft alle soorten data: open én gesloten. De eigenaar bepaalt wat gedeeld wordt.

Civity kan de data als open data publiceren op CIP Open Data / Dataplatform, zodat de data direct beschikbaar komen voor hergebruik door nieuwe toepassingen en oplossingen.

Data bieden voordelen voor jouw organisatie

Heeft jouw organisatie te maken met data die je gestandaardiseerd wilt opslaan en delen? Geïnteresseerd in een demo? Civity denkt graag met je mee. Bel (030) 697 32 86 voor een afspraak. Of mail naar info@civity.nl

footer anchor