Toepassingen

Voldoen aan de WOO?

Vanuit de wet openbaar bestuur is er al geruime tijd aandacht voor het delen van data als Open Data. Onlangs is de nieuwe Wet Open Overheid (WOO) aangenomen door de eerste kamer. De wet WOO verplicht u als lokale overheid om documenten & data te publiceren alsmede de interne informatiehuishouding op orde te krijgen.

Met de Datacatalogus van Civity hebben wij reeds koppelingen naar data.overheid.nl (DONL) en het Nationaal Handels Register (NGR) voor het publiceren van Open Data en hier komt de koppeling voor de WOO bij. De datacatalogus is daarmee de brug van binnen naar buiten en zodoende houdt u grip op het publicatieproces van uw data en documenten. Intern bouwen wij geautomatiseerde koppelingen naar alle taakspecifieke applicaties waar documenten gegenereerd worden. Hierdoor ontzorgen wij de gemeente in verplichting om de informatiehuishouding op orde te brengen en publicatie naar PLOOI.

Hoe maak ik van mijn gemeente een Smart City?

Een Smart City gebruikt data als middel om de stad beter te maken, waarbij de data onder andere wordt verzameld door sensoren. Denk hierbij aan luchtsensoren die de luchtverontreiniging meten, laadpaalsensoren die bijhouden of een laadpaal in gebruik is of strips in het wegdek die de verkeersdrukte meten. Naast sensoren kan ook data verzameld worden via social media of kunnen databronnen zoals weer, file-informatie, waterstanden gebruikt worden om inzicht te verkrijgen.

Civity is al jaren betrokken bij diverse Smart City projecten. Als deelnemer van het IRIS project werken wij met diverse steden aan duurzame energie en met SCOREwater bedenken we slimme toepassingen voor klimaatadaptatie tegen wateroverlast. Met deze Europese H2020-projecten stimuleren wij het slim omgaan met data en hebben wij veel ervaring opgedaan met data gegenereerd door sensoren (SensorData).

Daarnaast zijn wij partner van de Future City Foundation en werken we mee aan de City Deal. In de City Deal werken wij samen met een breed scala aan partijen aan het vergroten van de leefbaarheid in onze steden door slim gebruik van digitalisering en technologie. Vooral door de opmars van sensoren en IoT komt er steeds meer data beschikbaar die gebruikt kan worden voor Smart City doeleinden, maar de hoeveelheid gefragmenteerde data kan ook zorgen voor gebrek aan overzicht.

Om de Smart City ontwikkeling ten volste kunnen ondersteunen is het daarom belangrijk dat u grip krijgt op uw data. Civity is met haar toepassingen en kennis al jaren actief bij het ondersteunen van o.a. de gemeentes Den Bosch, Utrecht, Amersfoort, Rotterdam en Den Haag. Daarbij ondersteunen de producten SensorData, DataPlatform en DataCatalogus.

Vanaf de oprichting van Civity heeft het gebruik van Open Source software componenten, en het aansluiten op internationale open source initiatieven als FIWARE centraal gestaan in de ontwikkeling van de diensten van Civity. Hiermee voldoet Civity aan de belangrijkste eis in de ontwikkeling van Smart City projecten: interoperabiliteit, het flexibel kunnen aansluiten op andere omgevingen.

De toepassingen van Civity zijn gebaseerd op CKAN open source software, aangevuld met open standaarden (Openstack, Openshift) en open API’s. Dit zorgt voor een transparante en toegankelijke omgeving waarmee gemeentes eenvoudig data kunnen verzamelen en delen, zodat iedereen het kan gebruiken én er mee kan koppelen. De benodigde basis om aan te sluiten op een Urban Data omgeving. FIWARE wordt wereldwijd door steeds meer steden omarmt omdat het de schaalbaarheid en uitwisseling van oplossingen aanmoedigt. Civity sluit daarbij aan op de ‘praktijk richtlijn (NPR) 8282 Open Urban Platformen’ uitgebracht door NEN.

Hoe creëer ik inzicht in mijn data?

Veel organisaties hebben allerlei systemen en applicaties die ze gebruiken om mee te werken. Door al die applicaties wordt een hoop relevante data gegenereerd & gepubliceerd, maar het ontbreekt vaak aan een centraal punt waar direct inzichtelijk is welke data zich waar bevindt.

Dit vraagstuk is op te lossen door het inzetten van een DataCatalogus. Deze catalogus geeft inzicht in het eigendom en beheer van databronnen en maakt helder wie de data mag gebruiken en waarvoor. Het helpt data-eigenaren en beheerders om gestructureerd data en te beschrijven, te onderhouden en zichtbaar te maken. Én het is de centrale plek waar al uw medewerkers kunnen zoeken naar databronnen.

Om u in dit proces te ondersteunen heeft Civity de DataCatalogus ontwikkeld. Door deze oplossing in te zetten, ondersteund met de kennis van onze consultants die u kunnen begeleiden in het succesvol gebruik en vullen van de DataCatalogus, krijgt u voor inzicht in al uw data.

Hoe deel ik data effectief met externe partijen en inwoners?

Het delen van data is voor lokale overheden een belangrijk onderdeel van het werk. Vanuit wetgeving is er ook de verplichting tot het ter beschikking stellen van data (open data) maar ook het beveiligd delen van data is belangrijk. Om data effectief te kunnen delen is het belangrijk dat de basis data voorziening op orde is, en dat het delen van data flexibel wordt ingericht.

Civity levert op basis van haar DataPlatform een set aan services die u kunt inzetten voor dit doel. DataPlatform is de omgeving waarin u data opslag kunt doen, o.a. op basis van Europees geaccepteerde data standaarden van FIWARE. Vanuit DataPlatform kunt u data ontsluiten door gebruik te maken van het OpenDataPortaal (open data), API’s en beveiligd vanuit DataKluis.
Dit alles ondersteund vanuit een API Management oplossing waarmee u kunt bepalen en volgen wie gebruik (mag) maken van uw data. Onze API management oplossingen zijn reeds in gebruik bij diverse Europese projecten als IRIS en SCOREwater

Hoe professionaliseer ik het afhandeling proces van Meldingen Openbare Ruimte?

Voor melders is het prettig als ze snel en makkelijk een melding kunnen doen van bijvoorbeeld een volle afvalbak of een kapotte lantarenpaal. Maar hoe zorg je er nu voor dat al die meldingen ook op een efficiënte manier worden afgehandeld door buitendienst medewerkers?

Slim Melden is de oplossing voor automatiseren van meldingen in de openbare ruimte. Met zowel Native- als WebApps die volledig in eigen huisstijl met eigen categorieën worden geleverd, biedt Slim Melden de burger de mogelijkheid om in een paar stappen eenvoudig meldingen te doen. En door het gebruik van open data kan er direct op een object gemeld worden, aangezien deze al zichtbaar zijn op de kaart. Dit betekent geen dubbele of onjuiste meldingen.

Door integratie met het zaaksysteem (of standalone SAAS-oplossing) wordt de melding op de juiste plek afgeleverd en biedt Slim Melden ook de mogelijkheid meldingen direct af te handelen in het veld via Slim Beheer Mobiel Afhandelen. Al deze informatie komt daarna terug in een Management Dashboard wat leidt tot nieuwe inzichten. Kortom: een totale end-to-end oplossing.

Hoe ga ik om met IoT en Sensor data?

U herkent dit vast wel: binnen uw organisatie zijn er op heel veel verschillende afdelingen allemaal kleine projecten opgestart om te werken met sensoren. Sensoren kunnen tal van bruikbare informatie geven; denk aan data over luchtkwaliteit, het aantal beschikbare plaatsen in fietsenstallingen, de vullingsgraad van ondergrondse containers of de grondwaterstand in peilbuizen. Veelal zijn dit op zichzelf staande initiatieven die al snel tot een onoverzichtelijke hoeveelheid data leiden.

Civity geeft u de mogelijkheid om alle gegenereerde data gestructureerd op te slaan op één centraal punt: DataPlatform. Door data op te slaan conform de datamodellen van FIWARE zorgt u voor maximale bruikbaarheid van deze data. Combineer diverse databronnen en ontdek nieuwe toepassingen. Civity levert niet alleen de software waarmee u dit kunt realiseren maar onze Consultants ondersteunen u ook bij het hele proces van inlezen, opslag en uitgifte van uw sensoren data.

Lees hier meer over onze Sensor Data oplossingen.

Hoe krijg ik meer inzicht in de luchtkwaliteit in mijn omgeving?

Veel lokale overheid instanties zijn op zoek naar meer betrokkenheid met hun inwoners. Daarbij kijkt de organisatie ook vaak naar hoe dit ondersteunt kan worden vanuit ICT initiatieven. Civity heeft de afgelopen jaren met succes diverse toepassingen ontwikkeld die daaraan bijdragen.

Eén van die toepassingen is Snuffelfiets. Civity heeft Snuffelfiets als voorbeeld oplossing ontwikkeld om te laten zien hoe IoT data bruikbaar te maken en hoe CIP hiervoor ingezet kan worden. De basis is een mobiele luchtkwaliteit sensor die gebruikt wordt door inwoners die deze sensor plaatsen op hun fiets. Al rijdend wordt de luchtkwaliteit gemeten. De gegenereerde data is daarna door de fietser in te zien, en een compleet overzicht van alle gemeten data is zichtbaar op Snuffelfiets.nl. Hierdoor is precies te zien op welke plekken in de stad de luchtkwaliteit verbeterd zou kunnen worden.

Hoe maak ik mijn organisatie klaar voor Datagedreven werken?

Bij veel organisatie staat Datagedreven werken hoog op de agenda. Maar wat is dit? En hoe veranderd u uw organisatie zodat u aan deze vraag kunt voldoen?

Wereldwijd hebben organisaties een groeiend belang bij data: het verzamelen, opschonen en gebruiken hiervan. Data op de juiste manier inzetten draagt bij aan transparantie, inzicht en het maken van betere beslissingen. Inzicht in data is de basis voor één van de belangrijkste doelstelling voor de lokale overheid: data gedreven werken. Civity helpt de lokale overheid met het gebruik en het inzichtelijk maken van data.

Vanaf de oprichting van Civity heeft het gebruik van Open Source software componenten, en het aansluiten op internationale open source initiatieven als FIWARE centraal gestaan in de ontwikkeling van de diensten van Civity. Hiermee voldoet Civity aan de belangrijkste eis in de ontwikkeling van Smart City projecten: interoperabiliteit, het flexibel kunnen aansluiten op andere omgevingen.

De toepassingen van Civity zijn gebaseerd op CKAN open source software, aangevuld met open standaarden (Openstack, Openshift) en open API’s. Dit zorgt voor een transparante en toegankelijke omgeving waarmee gemeentes eenvoudig data kunnen verzamelen en delen, zodat iedereen het kan gebruiken én er mee kan koppelen. De benodigde basis om aan te sluiten op een Urban Data omgeving.

Het City Innovation Platform is opgezet volledig in overeenstemming met FIWARE-architectuur. FIWARE is een open ecosysteem om innovatie van nieuwe diensten te stimuleren: Smart City.

FIWARE wordt wereldwijd door steeds meer steden omarmt omdat het de schaalbaarheid en uitwisseling van oplossingen aanmoedigt. Civity sluit daarbij aan op de ‘praktijk richtlijn (NPR) 8282 Open Urban Platformen’ uitgebracht door NEN.

footer anchor