Eén open dataset met alle stembureaus op Dataplatform

Op 22 november 2023 worden de Tweede Kamerverkiezingen gehouden. In 345 (bijzondere) gemeenten mogen kiezers naar de stembus. Maar waar mogen ze stemmen?

Het platform ‘Waar is mijn stemlokaal’ helpt kiezers om een stembureau te vinden. Stembureaus kunnen op https://waarismijnstemlokaal.nl via een kaart en overzichtslijst gezocht worden.

Publicatie op Dataplatform

Ook dit jaar wordt het overzicht van alle stembureaus in Nederland in één open databestand ontsloten via het Dataplatform van Civity. Deze open databestanden kunnen door iedereen vrijelijk hergebruikt worden voor andere toepassingen.

Via het Dataplatform wordt de dataset automatisch doorgezet naar het Nationale Dataportaal van de Nederlandse overheid (data.overheid.nl): https://data.overheid.nl/dataset/stembureaus-tweede-kamerverkiezingen-2023

Ook historische data van stembureaus is sinds 2018 terug te vinden op Dataplatform. Zie https://waarismijnstemlokaal.nl/data voor een overzicht.

Het belang van standaardisatie

VNG Realisatie heeft vanuit de praktijkbeproeving Open Data Standaarden specificaties opgesteld voor stembureaus. Hiermee kunnen 345 (bijzondere) gemeenten op een uniforme wijze informatie over hun stembureaus aanleveren.

In de praktijkbeproeving Open Data Standaarden (ODS) is met gemeenten en inhoudelijk betrokkenen de semantische open data standaard (ODS) “stembureaus” tot stand gekomen. Deze standaard is sinds 2017 ingezet voor onder andere de Tweede Kamerverkiezingen, de Gemeenteraadsverkiezingen (gecombineerd met het Wiv-referendum), de Provinciale Staten verkiezingen en die van het Europees Parlement.

Onder andere via Google en Facebook hebben middels deze standaard en de toepassing waarismijnstemlokaal meer dan 1 miljoen burgers op deze manier het stembureau gevonden.


Het platform ‘Waar is mijn stemlokaal’ is een initiatief van Open State Foundation met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en in samenwerking met VNG Realisatie en Civity.

footer anchor