De Open Data Monitor helpt gemeenten écht vooruitgang te boeken met open data

Open data staat bij veel gemeenten op de agenda maar concrete resultaten blijven achterwege. Onlangs schreef Arjen Hof, directeur bij Civity, een artikel in het Ibestuur over de open data vordering van gemeenten en wat Civity heeft ontwikkeld om gemeenten te helpen. We ontwikkelen een Gemeentelijke Open Data Monitor. Met de monitor maken we inzichtelijk hoe je als gemeente scoort op gebied van open data en waar er nog kansen liggen. Dit kan mogelijk helpen om écht vooruitgang te boeken.

Ga naar de gemeentelijke Open Data Monitor >

Website Gemeentelijke Open Data Monitor van Civity

36 gemeenten

Met behulp van van een ranking is geprobeerd een eerste algemene indruk te verkrijgen in hoeverre gemeenten in Nederland actief bezig zijn met het ontsluiten van de 26 datasets van de High Value Datalijst. Dit is gedaan door middel van een eerste steekproef van 36 gemeenten. Hierbij zijn per provincie, op basis van het aantal inwoners, de kleinste, middelste en grootste gemeente geselecteerd. Voor elk van deze 36 gemeenten zijn de 26 ‘high value’ datasets gescoord op acht verschillende kwaliteitscriteria.

Update 22 januari: inmiddels zijn al 50 gemeenten geïndexeerd en werken we hard aan meer.

Eerste bevindingen

Uit de eerste resultaten komt naar voren dat gemeentelijke websites voornamelijk gericht zijn op het informeren van burgers en niet op potentieel (her)gebruik van data. Dit komt tot uiting in de individuele scoring: op een enkele gemeente na, wordt minder dan de helft van het totaal aantal te behalen punten gescoord. De grotere gemeenten scoren gemiddeld beter (33% van het totaal aantal te behalen punten), dan middelgrote (19%) en kleine (16%) gemeenten. In het artikel Open Data Monitor Gemeenten in ontwikkeling gaan wij uitgebreid in op de bevindingen.

Uitleg ranglijst en tabel

De ranglijst op de website van de gemeentelijk Open Data Monitor toont aan hoe de verschillende gemeenten ten opzichte van elkaar scoren. Het cijfer is gebaseerd op het totaal aantal te behalen punten. Op de site leggen we uitgebreid uit hoe de score wordt berekend.

Tabel met scoreverdeling high value datasets

Wacht niet langer

Met de monitor heb je in één oogopslag zicht op wat jij als gemeente kan verbeteren. Met onze expertise helpen wij jou een hogere score in de ranglijst te realiseren. Staat jouw gemeente niet in de ranglijst? Neem gerust contact met ons.

footer anchor