Ook Regio Foodvalley start met Snuffelfietsen

Veenendaal, Scherpenzeel en Renswoude sluiten aan bij Snuffelfiets

In een vol DownTown in Veenendaal trapte project Snuffelfiets woensdagavond 30 oktober af. Meer dan 55 deelnemers kwamen hun Snuffelfiets-sensor in ontvangst nemen en luisterden naar boeiende presentaties van het RIVM, Sodaq en Civity.

Foto: http://www.ictcampus-foodvalley.nl/project-snuffelfiets-verbindt-it-en-milieu/

Snuffelfiets draagt bij aan een gezonde omgeving

De deelnemers aan project Snuffelfiets reageerden op oproepen vanuit de gemeenten Veenendaal, Scherpenzeel en Renswoude. Voor een periode van één jaar zochten de gemeenten inwoners die data wilden verzamelen terwijl ze fietsen.

snuffelfiets-sensor-sodaq-civity

Snuffelfiets is een experiment dat oorspronkelijk gestart is in opdracht van de provincie Utrecht. Het betreft een samenwerking van de overheid met Sodaq (sensoren), het RIVM (datavalidatie) en Civity (data-oplossingen). De participerende inwoners verzamelen data met een apparaat dat ze aan hun fiets bevestigen.

Meerdere waardes

In samenwerking met de provincies Utrecht en Gelderland gaat men fijnstofconcentraties in beeld brengen, inzicht krijgen in het gebruik van fietslocaties in de regio en hitte-eilanden in kaart brengen. De verzamelde gegevens helpen bijvoorbeeld bij de verbetering van de fiets-infrastructuur.

Brede samenwerking in de regio

Binnen Regio Foodvalley bestaat een intergemeentelijke samenwerking tussen acht aangesloten gemeenten.
Daarnaast worden binnen de Triple Helix gezamenlijk besluiten genomen door de drie O’s (overheid, onderwijs/onderzoek, ondernemers). Onder beide besturen wordt een groot aantal projecten uitgevoerd die elkaar versterken. Civity is overtuigd van de meerwaarde van dergelijke krachtenbundeling.

De Regio Foodvalley vertelt op haar website wat ze met de deelname aan het Snuffelfiets-project wil bereiken.

Onderwijs & onderzoek

Snuffelfiets past ook perfect bij het Veenendaalse ICT Campus-programma dat focus legt op het stimuleren van ICT-innovaties binnen Food, Health en Tech. Als ICT-centrum van de regio wil zij ICT inzetten om inzichten te verwerven rondom fijnstof, luchtkwaliteit en fietsroutes.

footer anchor