Snuffelfiets

Luchtkwaliteit, wegdek en fietslocaties meten vanaf de fiets

Snuffelfiets is een samenwerking tussen de provincie Utrecht, Civity, SODAQ en RIVM. Participerende inwoners meten met Snuffelfiets drie soorten fijnstof. En ook locatie, (gemiddelde) snelheid, temperatuur, luchtvochtigheid, wegdek en organische gassen. We beheren die data op ons CIP Dataplatform.

Enthousiaste vrijwilligers bij de kick-off van Snuffelfiets in Zeist

Voordelen van Snuffelfiets

De oplossing biedt verschillende voordelen voor individuele fietsers, de samenleving als geheel en het milieu:

  • De oplossing biedt fietsers de mogelijkheid om gezondere routes te kiezen.
  • Meer inzicht in fijnstofwaardes helpt mensen die lijden aan longziekten om luchtvervuiling, een bekende trigger, te voorkomen.
  • De verzamelde data ondersteunt lokale en provinciale beleidsmakers en stedenbouwkundigen bij het nemen van geïnformeerde beslissingen op basis van nieuwe inzichten.
  • Onderzoeksbureaus en nationale controle-instanties kunnen meer gegevens verzamelen om de luchtvervuiling beter te begrijpen. Lees meer over luchtkwaliteit.
  • Het project ondersteunt klimaatneutraliteit.
Het device met de sensoren meet de fijnstof precies daar waar een fietser ze inademt.

De Provincie Utrecht ondersteunt open data en open-source oplossingen, wat betekent dat de data en oplossingen altijd van het publiek moeten zijn. Dit is een belangrijke factor bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door en voor de burgers. De open standaarden van FIWARE Context Broker hebben dit mogelijk gemaakt.

De fijnstofwaarden worden getoond in een kaart.

Online vind je een real time dashboard.

De ruwe open data die alle Snuffelfietsers verzameld hebben, vind je op het CIP Dataplatform. 

In Amersfoort zijn mensen al bezig met de data van Snuffelfiets, onder andere via MeetjeStad (www.meetjestad.net)

De kracht van samenwerken

SODAQ is expert in het maken van sensoren, RIVM is verantwoordelijk voor datavalidatie, Civity is specialist in data-oplossingen.

“Slechte luchtkwaliteit in steden is wereldwijd een groeiend probleem. In de meeste grote steden hangen een paar permanente kastjes, voortdurend op dezelfde locatie. Met de mobiele Snuffelfietssensoren krijgen we een completer beeld van de luchtkwaliteit.”

Jan Willem Smeenk – SODAQ

Gebruikers Snuffelfiets

Consolideren en analyseren van gegevens met FIWARE

De centrale component voor het consolideren en analyseren van gegevens wordt Context Broker genoemd. Context Broker is in staat om gegevens van verschillende IoT-apparaten – in dit geval de Snuffelfietssensoren – te consolideren en de gegevens in context te plaatsen om zinvolle informatie te vormen.
De Context Broker is gebaseerd op de globale FIWARE NGSI v2 API specificaties. Het is beschikbaar als digitale bouwsteen voor iedereen die geïnteresseerd is in het ontwikkelen van hoogwaardige Europese diensten op een snelle en eenvoudige manier.
Context Broker bestaat uit open-source softwarecomponenten, documentatie, referentie-implementaties en ondersteunende diensten, die gratis worden aangeboden door het programma Connecting Europe Facility (CEF) van de Europese Commissie. Lees meer in dit Engelstalige artikel van CEF Digital.

Roadmap Snuffelfiets

Claar Schouwenaar, projectleider vanuit Provincie Utrecht, vertelt meer over de Snuffelfiets-pilot in dit interview door Innovation Origins.

“De provincie Utrecht wil dat in 2023 50% van alle ritten onder de 15 kilometer op de fiets plaatsvinden. De luchtkwaliteit en bereikbaarheid verbeteren hierdoor sterk. Mij is verteld dat wanneer 10% van de automobilisten de overstap maken, het fileprobleem rondom Utrecht is opgelost”. (bron)

Gwen Boon, programmamanager Fiets, Provincie Utrecht

Lees meer over de rol van fietsen in Nederland in deze Engelstalige factsheet. Een gezamenlijke uitgave van KiM en RIVM in opdracht van de ministeries van IenW en VWS.

“Mensen worden zich steeds meer bewust van de impact van luchtkwaliteit op hun gezondheid”

Gedeputeerde Mariette Pennarts

Bij de start van Snuffelfiets in de Provincie Utrecht in mei 2019 publiceerde Verkeersnet dit artikel.

footer anchor