Strijden tegen klimaatverandering met FIWARE

FIWARE’s open source, standard-based datamodellen en API’s kunnen een belangrijke rol spelen bij het behalen van de SDG’s. Door het stimuleren van open innovatie versnellen we de implementatie en vergroten we de positieve impact van slimme oplossingen.

FIWARE publiceerde dit booklet met toepassingen zoals Snuffelfiets die een direct positief effect hebben op de klimaatverandering.

footer anchor