Vijf vragen aan: Tom Willebrandts van Future City

Tom Willebrandts is een drukbezet man. Hij is Manager Trade & Invest bij Utrecht Region en landencoördinator voor de Nederlandse OASC-steden. De internationale non-profit organisatie OASC (Open & Agile Smart Cities) heeft als doel de smart city data en servicemarkt te creëren en vorm te geven. Daarnaast is Tom ook programmamanager voor de Future Citiy Foundation. Future City is het smart city platform dat stedenbouwers en techs verbindt met gemeenten en ze stimuleert om samen oplossingen te bedenken voor het creëren van slimme steden. Tom vertelt over zijn functie en toekomstbeeld van de smart city.

Vanuit jouw functie als Teamleider Trade & Invest bij de Utrecht Region ben jij landencoördinator voor Nederlandse OASC-steden Amersfoort, Amsterdam, Drechtsteden, Enschede, Eindhoven en Utrecht. Wat houdt dit precies in?

De steden hebben zich begin juni 2015 gecommitteerd aan het Europese programma Open Agile Smart Cities (OASC). De OASC-steden binden zich aan een vraaggestuurde benadering van smart city (data) projecten. Daarmee maken we een technische keuze voor open standaarden en bouwblokken waardoor gemeenten beter kunnen samenwerken. Met deze keuzes is de link naar FIWARE gelegd. Ik ben als landencoördinator OASC NL de schakel tussen de Nederlandse OASC-steden en internationale OASC-organisatie in Brussel. ​ 

Het OASC is internationaal georganiseerd, welke voordelen biedt dit voor Nederland en wat betekent dit voor de toekomst?

Doordat OASC internationaal is georganiseerd kunnen Nederlandse ontwikkelaars hun oplossingen eenvoudig internationaal ‘vermarkten’ in het OASC netwerk. Omgekeerd kunnen de Nederlandse OASC steden oplossingen die buiten Nederland zijn ontwikkeld, eenvoudig toepassen in Nederland. Het is mijn taak om deze nationale en internationale oplossingen te verbinden. Bijvoorbeeld tijdens de Future City Conference op 19 september in Utrecht of de Smart City Expo in Barcelona.

Als we deze ontwikkelingen projecteren op de Utrecht Region, hoe ziet dit er dan uit voor vandaag en de komende jaren?

Utrecht Region is als een van de meest competitieve regio’s van Europa een aantrekkelijke vestigingslocatie voor internationale bedrijven en een ideale proeftuin voor Smart City toepassingen. Utrecht Region zal daarom blijven investeren in internationale netwerken zoals OASC om de hier gevestigde bedrijven te ondersteunen bij hun nationale en internationale activiteiten op gebied van Smart City.

In welke mate spelen sensoren hierin een rol van betekenis voor Utrecht Region en de deelnemende gemeenten van het OASC?

Real Time Data spelen een steeds belangrijke rol bij deelnemende OASC steden. Een aantal OASC steden waaronder Utrecht en Amersfoort maakt sensor data toegankelijk voor ontwikkelaars via Dataplatform. Hierdoor beschikken zij over sensordata die zij kunnen gebruiken voor de ontwikkeling van slimme toepassingen voor steden op het gebied van bijvoorbeeld luchtkwaliteit en mobiliteit.

Regelmatig stellen wij 5 vragen aan mensen die mede vormgeven aan slimme steden met behulp van data, beleid en techniek. Vorige keer spraken we met Ton Mol.

footer anchor