Dataset van de maand: kernregistraties van Tilburg

Sinds begin 2017 deelt de gemeente Tilburg de open data van haar gemeente via Dataplatform. Een bijzondere dataset die Tilburg beschikbaar stelt is de Kernregistratie Topografie, afgekort als de KRT. De KRT is een uitgebreide dataset. In de kernregistratie staan veel objecten uit de openbare ruimte met hun coördinaten. Deze data biedt gemeente Tilburg aan omdat ze open en transparant willen zijn. En zo hebben ze meteen een antwoord op de vraag: “Mag ik een stukje KRT van jullie?”.

Bij veel projecten in de openbare ruimte zijn externe partijen betrokken. Zij hebben voor hun werk vaak een actuele kaart van de gemeente Tilburg nodig. Nu kunnen architecten, aannemers, evenementenbureaus en app-bouwers zélf de informatie  downloaden zonder tussenkomst van de gemeente.

Natuurlijk kunnen ook inwoners met belangstelling hiervoor de kaarten uit de KRT downloaden als ze deze willen gebruiken. In de KRT is het mogelijk om in 22 gebieden te zoeken: zo blijft het overzichtelijk. Iedere week worden automatisch de meest recente gegevens naar Dataplatform gestuurd.

footer anchor