Provincie Zeeland zet Snuffelfiets in voor Schone Lucht

Ook Provincie Zeeland zet Snuffelfiets in voor een schonere lucht! In Maart 2021 is de Provincie gestart als enthousiaste deelnemer via een online kick-off. Inmiddels zijn diverse inwoners gestart met het meten van de luchtkwaliteit tijdens fietstochten in de Provincie.

De deelname is één van de maatregelen die voortvloeien uit het Schone Lucht Akkoord, ondertekend door de Provincie in 2020. De Provincie heeft luchtkwaliteit al vele jaren hoog op de agenda, onder meer middels het Milieuprogramma 2018 – 2022. De Provincie Zeeland zet Snuffelfiets in voor het realiseren van de ambitie om de lucht in de Provincie zo schoon te krijgen, dat het gezondheidsrisico voor mensen op termijn verwaarloosbaar is. Meer over het meten van luchtkwaliteit en de inzet van de Snuffel sensoren in Zeeland leest u in dit artikel

Resultaten
Benieuwd naar de resultaten van de mobiele luchtkwaliteitsmetingen in de Provincie Zeeland? U kunt het real-time bekijken via het Snuffel dashboard op www.snuffelfiets.nl/data.

Provincie Zeeland zet Snuffelfiets in voor schone lucht
Het prachtige zicht van een van de Zeeuwse deelnemers tijdens het eerste Snuffelrondje.
footer anchor