Zeeland werkt aan schonere lucht

De eerste resultaten na een paar maanden Snuffelfietsen zijn binnen. De luchtkwaliteit in Zeeland is goed, maar nog lang niet altijd en overal zoals die moet zijn. Dat blijkt uit de eerste metingen die twintig snuffelfietsers sinds maart bij elkaar hebben gefietst.

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/128893/Een-paar-maanden-snuffelfietsen-de-lucht-in-Zeeland-kan-nog-wel-wat-schoner

Snuffelfiets in Provincie Zeeland

Schone lucht in Zeeland

Provincie Zeeland heeft in januari 2020 het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Het doel van het  Schone Lucht Akkoord is permanente verbetering van de luchtkwaliteit die moet leiden tot gezondheidswinst voor iedereen.

Als onderdeel van het Schone Luchtakkoord is de Provincie Zeeland de pilot Snuffelfiets gestart. Met deze pilot willen wij het bewustzijn en de betrokkenheid van inwoners ten aanzien van het belang van goede luchtkwaliteit vergroten. Het project snuffelfiets zien wij als een kansrijk project hiervoor. De technische ondersteuning van Civity en Sodaq helpen ons om dit project te realiseren.

Sinds maart 2021 rijden er 20 snuffelfietsen rond in Provincie Zeeland. Een snuffelfietskastje meet onder meer het fijnstofgehalte, de temperatuur en de luchtvochtigheid. En meten is weten; door te meten zien we hoe de luchtkwaliteit zich ontwikkelt en welke factoren daar van invloed op kunnen zijn.

Het doel van Project Snuffelfiets is bewustwording van goede luchtkwaliteit onder inwoners. En daar is de snuffelfiets een geschikt middel voor! Via een persoonlijk dashboard kan de deelnemer zijn eigen route online terugkijken en de gemeten hoeveelheid fijnstof op deze route bekijken. Deelnemers vinden het erg interessant om hun eigen route te bekijken. Samen met alle deelnemers kijken we tijdens terugkombijeenkomsten naar de verzamelde data. Zo bekijken we welke factoren van invloed zijn op de luchtkwaliteit: o.a. houtstook, windrichting en luchtvervuiling zoals smog.

Daarnaast is er een openbaar dashboard op de website van Civity waar de gemeten luchtkwaliteit door de gezamenlijke deelnemers wordt samengevoegd en weergegeven. Met deze data zien wij hoe de luchtkwaliteit zich in het algemeen ontwikkelt in Zeeland. Deze data is een waardevolle aanvulling op de data die verzameld wordt door de vaste meetpunten in Provincie Zeeland.

De pilot Snuffelfiets gaat door Provincie Zeeland na de zomer worden voortgezet en opgeschaald als onderdeel van het thema Participatie binnen het Schone Lucht Akkoord (SLA). De snuffelfiets wordt ook onderdeel van het project fijnstof op middelbare scholen in provincie Zeeland.

Het belangrijkste is dat wij ons samen met de inwoners van Provincie Zeeland inzetten voor schone lucht in Zeeland en dat iedereen daar een bijdrage kan leveren. Door dit project kunnen wij, in goede samenwerking met Civity en Sodaq, onze ambities van het Schone Luchtakkoord realiseren.

//

Op 26 juli vond het Snuffelfietsevenement plaast. Tijdens dit evenement deelden deelnemers en de organisatie (Provincie Zeeland) hun ervaringen met de Snuffelfiets. Sinds maart 2021 rijden 20 Zeeuwen rond met een snuffelfietskastje. Vanwege het succes van de pilot wordt de pilot uitgebreid naar een project met 100 kastjes. In het najaar 2021 gaat dit project van start. Provincie Zeeland werkt voor dit project samen met Civity en Sodaq. Zij helpen bij een goede ondersteuning van de uitvoering van het project.

footer anchor