Provincie Utrecht krijgt inzicht luchtkwaliteit met behulp van sensor op fiets

We fietsen veel in Nederland, zo’n 880 kilometer per persoon op jaarbasis zegt de Fietsersbond. Daarmee is de fiets goed voor bijna een kwart van onze verplaatsingen. Maar dat kan meer. Er wordt nog te vaak onnodig de auto gepakt. Daar moet verandering in komen vindt ook de Rijksoverheid.

Het Rijk start in samenwerking met provincies en gemeenten het programma Tour de Force. Met dit programma willen ze het aantal fietskilometers in Nederland de komende tien jaar verhogen met 20 procent. In Tour de Force bekijken de overheden wat de belangrijkste uitdagingen zijn om het fietsen aantrekkelijk te kunnen maken.

De provincie Utrecht start het project de Groene Fiets. Door middel van sensoren op fietsen wil de provincie veel gebruikte fietsroutes in kaart brengen en de luchtkwaliteit meten.

Effectief beleid

Het project heeft tot doel om de data en inzichten die beschikbaar komen, te gebruiken voor de ontwikkeling van effectiever beleid. Zodat inwoners van de provincie Utrecht vaker de fiets pakken. De sensoren voor dit project worden geleverd door Sodaq. Met de sensoren meten ze het fijnstofniveau, de temperatuur, luchtvochtigheid en gps locaties. De informatie van de sensoren wordt op het Dataplatform van Civity opgeslagen en gebruikt voor de ontwikkeling van een dashboard.

De eerste enthousiaste vrijwilligers in Zeist na het uitdelen van de sensoren in juni 2019

Toekomst

De eerste fase van het project loopt tot het eind van 2018. Bij gebleken succes wil de provincie het project uitbreiden en meer burgers betrekken. Met een beter inzicht in de fietsroutes en de luchtkwaliteit, kan de provincie Utrecht effectievere maatregelen nemen om de fietskwaliteit te verbeteren. En dat is weer een stimulans om vaker de fiets te pakken.

Wil je ook een project starten met sensoren of op een laagdrempelige manier data verzamelen en opslaan? Civity is specialist op gebied van datalogistiek en helpt om deze data bruikbaar te maken. Neem contact met ons op en wij vertellen graag over onze ervaringen en kennis.

footer anchor