Gemeente Amersfoort zet in op shared parking

De case

Hoe kan je als gemeente slim omgaan met parkeerplaatsen rondom bedrijven. Want het ene bedrijf heeft meer auto’s dan parkeerplaatsen terwijl bij een ander bedrijf het parkeerterrein soms halfleeg is. Kan dat niet slimmer? Vanuit deze maatschappelijke vragen heeft de gemeente Amersfoort het bedrijventerrein Calveen als uitgangspunt genomen en gekeken welke mogelijkheden er zijn die een oplossing bieden. Dat resulteerde in een pilot met Future City Foundation (voorheen FIREWARE Lab NL) waar met behulp van sensoren parkeerplaatsen worden gedeeld. Amersfoort speelt daarmee in op de deeleconomie-trend en is de eerste Nederlandse gemeenten die actief inzet op shared parking.

De oplossing

De gemeente Amersfoort is samen met een aantal ondernemers van bedrijventerrein Calveen en IT-specialisten om tafel gaan zitten om de omvang van het parkeerprobleem in kaart te brengen. De vragen die daarbij centraal stonden:

  • Hoe groot is het parkeerprobleem precies?
  • Hoeveel bedrijven zijn er met aanbod van parkeerplaatsen en hoeveel met een vraag?
  • Waar bevinden die bedrijven zich ten opzichte van elkaar?
  • Hoe ver wil je je werknemers laten lopen van hun auto naar de zaak?

Daarna zijn auto’s van de deelnemende bedrijven voorzien van een beacon waarmee de locatie was vast te stellen. Die werd via het LoRa-netwerk verzonden aan het innovatieplatform FIWARE Lab NL. Op die manier kon worden vastgesteld waar en wanneer vrije plekken beschikbaar waren. De volgende stap is de ontwikkeling van een dashboard dat realtime aangeeft waar die vrije plaatsen zijn. Informatie die vervolgens ook wordt doorgestuurd naar de deelnemende automobilisten.

Het resultaat

In Amersfoort is de pilot om parkeerplaatsen met een beperkt aantal deelnemers te delen geslaagd. De volgende stap is opschaling van het aantal bedrijven dat meedoet, zodat het aanbod vrije parkeerplaatsen toeneemt en meer parkeerplaatsen kunnen worden gedeeld. Tegelijkertijd zijn de deelnemers op bedrijventerrein Calveen druk bezig met nieuwe, meer op de situatie toegespitste pilots.

Zo bleken de op LoRa-technologie draaiende beacons erg goed te werken, dus wordt daarop doorgepakt. Verder wordt onderzocht of een dashboard haalbaar is dat realtime aangeeft waar vrije plaatsen zijn. Heb je als onderneming op de ene dag wel en op de andere dag geen plekken beschikbaar, dan wordt dat in het systeem verwerkt en doorgestuurd naar de deelnemende auto’s.

footer anchor