Future City Foundation

Civity is founding partner van Future City Foundation, het eerste smart city netwerk dat zich focust op de vraag van de stad. Een denktank voor gemeenten en andere overheden om eigen oplossingen te ontwikkelen én te experimenteren. Future City verbindt professionals bij overheden, bedrijven en andere organisaties met elkaar om samen van regio’s, steden en dorpen slimme gemeenschappen te maken met een gezonder leefomgeving, zoals bedoeld in Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en conform onze Europese democratische waarden.

Ze organiseert events waar technologie-professionals, bestuurders en stedenbouwers met elkaar in contact komen. Tijdens die events staan de maatschappelijke uitdagingen centraal en bedenken de groepen samen oplossingen.

FIWARE

Future City heeft een eigen FIWARE Lab. De Future City Foundation is de eerste FIWARE iHub van Nederland en heeft zitting in de Europese Board van de FIWARE Foundation.
Door het Ministerie van BZK is Future City gevraagd om de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’, uit te voeren.

Met bedrijven en overheden ontwerpen we de Smart City

De Future City Foundation onderzocht met 26 partners, waaronder Civity, hoe we de smart city kunnen ontwerpen. We denken dat de stedenbouw en de producten die daaruit voortkomen radicaal veranderen. Net zoals dat gebeurde met andere bedrijfstakken. We willen begrijpen hoe dat gebeurt, welke kansen dat oplevert en welke risico’s er aan kleven. 

Future City boek

De resultaten van het onderzoeksproject vind je in een boek ‘Een slimme stad, zo doe je dat’
Het beschrijft ook hoe we aan de slag kunnen en welke voorbeelden al bestaan in Nederland.

Je kunt dit boek (met ruim 200 pagina’s) aanvragen via Future City Foundation. Digitaal lezen is gratis.

footer anchor