Schiedam meet geluidsoverlast en luchtkwaliteit met sensoren en app

De case

De Havendijk is een drukke weg in Schiedam met veel vrachtverkeer uit de haven. De gemeente heeft een experiment gedaan en sensoren aan bewoners beschikbaar gesteld om geluidsoverlast en luchtkwaliteit te meten. Ook is een app ontwikkeld om ook de (subjectieve) beleving te registreren. Het project in Schiedam is uitgevoerd door het bedrijf Evect, in samenwerking met Civity. Omdat het ook voor de gemeente Schiedam een nieuwe werkwijze was, is het nadrukkelijk opgezet als kleinschalig leertraject.

De oplossing

Door Evect zijn zes sensoren geplaatst in de omgeving van de Havendijk, die het geluidsniveau, de luchtkwaliteit en temperatuur meten. De informatie wordt gepresenteerd op een dashboard.

De informatie uit de sensoren wordt via LoRa verzonden en is als open data beschikbaar gesteld in het FIWARE-lab, zodat het voor iedereen toegankelijk is.

Naast het Dashboard heeft Evect ook een app ontwikkeld waarmee aangegeven kan worden hoe de geluidswaarde en luchtkwaliteit beleefd wordt. De combinatie van sensordata en belevingswaarden, is een interessante manier om ‘feelings and facts’ inzichtelijk te maken. De luchtkwaliteit kan volgens de sensoren normaal zijn, maar in de beleving van bewoners slecht. Deze constatering is een beginpunt om het gesprek met elkaar te voeren en nader onderzoek te doen. De app Citinsight is te downloaden in de App- of Playstore en online te bekijken.

Het resultaat

Het project heeft een aantal nuttige leerervaringen opgeleverd. Zo zijn in het project relatief goedkope sensoren gebruikt. Dat heeft effect gehad op de meetresultaten. Een iets betere kwaliteit had dit kunnen voorkomen.

Ook de interpretatie van de data blijft een groot aandachtspunt. De sensoren hebben relatieve waarden teruggegeven en bv geen geluidsniveaus in decibellen. Gecombineerd met onnauwkeurigheden in de sensoren, maakt dat het trekken van conclusies lastig. En het bemoeilijkt daarmee de communicatie over de resultaten.

Een andere les is dat het betrekken van bewoners veel energie vergt. Dit is geen eenmalige activiteit, maar vraagt om een behoorlijke inspanning over langere tijd die zowel gericht is op draagvlak als educatie. Participatie biedt zeer veel kansen, zo is ook in dit project gebleken, maar het vergt een forse investering in tijd en energie. Door de bewoners erbij te betrekken en zelf medeverantwoordelijk te maken, ontstaat meer ruimte voor het gezamenlijke gesprek. Dit project is dus meer een communicatieproject, dan een technologie-pilot. 

Het project Havendijk heeft laten zien dat er veel kansen zijn om technologie en participatie te combineren. Niet alleen om te komen tot een smart city, maar vooral ook gericht op smart citizens.

footer anchor