Gemeente Amersfoort kiest voor Dataplatform

De case

Sinds februari 2017 deelt de gemeente Amersfoort haar open data in een machine-leesbaar formaat via www.amersfoort.dataplatform.nl. Amersfoort is al een jaar aangesloten bij Dataplatform. Binnen dit samenwerkingsverband delen de medewerkers van Amersfoort hun kennis over open data. Zo is de opzet voor een standaard over de subsidie-data vanuit Amersfoort geïnitieerd.

De oplosing

De data die Amersfoort gebruikt om amersfoort.dataplatform.nl te vullen heeft haar oorsprong in de website ‘Amersfoort in Beeld’. Met deze publieke kaartviewer gevoed vanuit Geoserver wordt communicatie op  www.amersfoort.nl  ondersteund met kaartmateriaal. Vanuit het onderliggende gegevensmagazijn wordt data ook voor hergebruik als open data beschikbaar gesteld.

Dataplatform Amersfoort

Samen met Open Geo Groep heeft Amersfoort een script ontwikkeld om de broninformatie vanuit ‘Amersfoort in Beeld’ als CSV of Geo-JSON aan te bieden. Met dit script wordt de open data actueel gehouden en hoeft de gemeente haar data maar op één plaats bij te houden. Dit script deelt Amersfoort met de andere gebruikers van Dataplatform en Geoserver. De open data zijn voor hergebruikers op deze manier met een API benaderbaar.

footer anchor