Data & Kennishub ontwikkelt zich

Het dataplatform van de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven (DKH GSL) is dé plek waarop DKH GSL data over de lokale en regionale leefomgeving in Nederland bij elkaar brengt. Het Dataplatform wordt geleverd door Civity

Er is een verscheidenheid aan dataverzamelingen van de leefomgeving. Deze data worden beheerd door veel verschillende partijen. Deze versnippering maakt harmonisatie en standaardisatie lastiger, en bemoeilijkt daarmee de toegankelijkheid. Op het Dataplatform van DKH GSL brengen we deze data over de lokale en regionale leefomgeving bij elkaar. Het uitgangspunt is dat de data opgeslagen blijft bij de bron. Het dataplatform van DKH GSL verzamelt de (meta)data en verwijst naar de originele vindplaats.

footer anchor