Civity organiseert kennissessie Slim Melden samen met de gemeente Enschede en Dimpact

Op 21 februari is het stadhuis van Enschede gevuld met verschillende gemeenten die komen voor de informatiesessie Slim Melden. Deze sessie, georganiseerd door Civity in samenwerking met de gemeente Enschede en Dimpact, stond geheel in het teken van meldingen openbare ruimte. Hoe kun je meldingen slim en efficiënt afhandelen en wat is de ervaring van de gemeente Enschede met Slim Melden? We geven een impressie van de dag weer.

Welkomstwoord door wethouder

Wethouder Hans van Agteren geeft een welkomstwoord en benadrukt dat het belangrijk is om een schone, hele en veilige gemeente te stimuleren en hoopt dat de deelnemers na deze sessie geïnspireerd raken door het verhaal van de gemeente Enschede en nieuwe ideeën opdoen van de Slim Melden oplossing.

Gemeente Enschede: Meldingen openbare ruimte in een goed ingericht proces

Stefan Volmer, werkzaam als beleidsadviseur leefomgeving bij de gemeente Enschede vertelt over Enschede’s uitdagingen in het beheer van de openbare ruimte. Met bijna 16.000 meldingen per jaar die binnenkomen via verschillende communicatie kanalen, is het voor Enschede belangrijk om dit in een goed ingericht proces te doen. De basis op orde hebben is voor hen een belangrijke factor. Hiermee bedoelt hij zaakgericht werken, processen vereenvoudigen via de lean werkmethode en eenvoud creëren voor de communicatie. In de gemeente was behoefte aan een systeem dat aansluit op het huidig zaaksysteem en de gemeente Enschede ondersteunt bij het vereenvoudigen van de communicatie en processen. Slim Melden was hiervoor een goede oplossing en wordt als bouwsteen gebruikt om verder te ontwikkelen. Als doorontwikkeling zou Stefan graag zien dat meldingen openbare ruimte werkt als de bezorging van een pakketdienst: de bewoner meenemen in de communicatie van het moment dat hij een melding heeft gedaan, tot aan het afhandelen van de melding.

Slim Melden in de praktijk

Arjen Hof is directeur van Civity en demonstreert hoe Slim Melden werkt. Hierbij laat hij zien hoe je een melding doet, waar en hoe het binnenkomt in het zaaksysteem en wat je uit de data kunt halen. Voor dit laatste laat hij een paar verrassende datavisualisaties zien. Zo kun je via een overzichtelijk dashboard per wijk bekijken hoeveel meldingen er zijn geweest, welke meldingen er zijn gedaan en hoelang ze gemiddeld openstaan. Arjen vertelt verder dat Slim Melden geheel op maat kan worden ingericht voor een gemeente. Zo kun je zelf bepalen of je alle straatlantaarnpalen op de kaart wilt, of alleen de prullenbakken. Ook legt hij uit dat gemeenten zelf de melding categorieën kunnen samenstellen.

Data visualisaties met de fffact tool

Ronald Vendelmans eigenaar van Quod Erat Demonstrandum gaat verder met visualisaties en laat met zijn onderzoeksinstrument fffact tool zien hoe je dezelfde data vanuit verschillende perspectieven visualiseert. Ronald zoomt met de data van de gemeente Enschede in op de maand januari 2018 waar op 18 januari een grote piek van meldingen te zien was. Wat was er die dag? Storm!

Bewoners meenemen in gebruik van Slim Melden

Tot slot aan het woord Wendolijn Beukers van Elba REC over het stimuleren van bewonersparticipatie bij het gebruik van Slim Melden. Ze adviseert gemeenten om bewoners te betrekken bij het gehele proces over meldingen openbare ruimte. Het begint bij het vastleggen van de pijnpunten bij wijkgroepen over meldingen van de openbare ruimte, daarna stimuleer je gebruik van Slim Melden door een consumentencampagne en vervolgens organiseer je interactieve bijeenkomsten om bewoners te laten meedenken over oplossingen.

We bedanken de sprekers voor hun inzet en tijd en de gemeente Enschede voor het beschikbaar stellen van de locatie. Daarnaast willen we alle deelnemers bedanken voor hun aanwezigheid.

De hele presentatie kijk je hier terug.

Enthousiast? En wil je ook een demo bij jouw gemeente? Neem contact met ons op: info@civity.nl

footer anchor