Slim Melden koppeling met Liteweb

Meldingen in Slim Melden kunnen automatisch worden doorgezet naar een derde partij voor het afhandelen van de melding, bijvoorbeeld een aannnemer die verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Begin dit jaar is voor BEL Combinatie een dergelijke koppeling geimplementeerd met Liteweb, een systeem voor het beheren van openbare verlichting en andere elektrische objecten in de openbare ruimte. 

Nadat een burger een melding heeft gedaan in een bepaalde categorie (in dit geval een melding in een van de openbare verlichting categorieen) wordt deze melding doorgezet naar het zaaksysteem (TOPdesk in het geval van BEL Combinatie). Het zaaksysteem deelt een zaaknummer uit waarna Slim Melden de melding (compleet met alle gegevens van de lichtmast waar de melding betrekking op heeft) automatisch doorstuurt naar Liteweb. De melding krijgt vervolgens de status “in behandeling”, zowel in Slim Melden als in het zaaksysteem. De afhandelaar gaat aan de slag. Zodra de melding is afgehandeld geeft Liteweb dat door aan Slim Melden, waarna Slim Melden de zaak bijwerkt in het zaaksysteem. Het zaaksysteem kan vervolgens een e-mail sturen naar de melder dat de melding afgehandeld is. Ten opzichte van het handmatig doorzetten van een melding is dit geautomatiseerde proces veel efficienter. Daarnaast wordt het afhandelen van de meldingen vergemakkelijkt doordat de kans op fouten bij het doorzetten verkleind wordt. 

Meer weten over hoe Civity u kan helpen: Bel ons op 030-6973286 of mail naar info@civity.nl

footer anchor