Gemeente Utrecht Invalidenparkeerplaatsen met sensoren

De case

Binnen de gemeente Utrecht is de afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH) verantwoordelijk voor vergunningverlening in de openbare ruimte en omgeving. Zij hechten veel waarde aan onderwerpen en projecten op gebied van innovatie. Smart cities en de opkomst van sensoren kregen het afgelopen jaar een steeds prominentere rol aan de vergadertafel, waar het team graag mee wilde experimenteren.

Op het juiste moment klopten studenten van de Universiteit Utrecht bij de afdeling VTH aan voor een onderzoeksopdracht waar ze met data-analyse aan de slag konden gaan. De vraag naar een onderzoeksopdracht viel min of meer bij toeval samen met het starten van een project over sensoren. De VTH was al bezig met het op een kaart zetten van de invalidenparkeerplaatsen om te zien waar de parkeerplekken zich bevinden in de stad. Aan de studenten werd gevraagd om uit te zoeken welke de 50 meest gebruikte en interessante gehandicapten parkeerplaatsen in Utrecht zijn. Daarbij moest rekening gehouden worden met parkeerdruk, verkeersstromen en voorzieningen in de buurt.

Concept en oplossing

De studenten brachten de 50 invalidenparkeerplaatsen in kaart door een analyse te maken van de straten welke een hoge parkeerdruk kennen en veel gebruikt worden. Daarnaast werd ook gekeken naar de voorzieningen in de buurt van de parkeerplaats; zoals een ziekenhuis of een fysiotherapeut.

Toen de top 50 invalidenparkeerplaatsen door de studenten waren geïdentificeerd, was de volgende stap om ze te voorzien van een sensor en de sensordata te delen op een online platform. Om dit te realiseren, heeft Civity de VTH geholpen om met de juiste mensen en partijen in contact te komen. Zo heeft Communithings de afdeling ontzorgd op gebied van sensoren plaatsen en het ontsluiten van de data op het FIWARE-platform. Het FIWARE-platform verzamelt alle sensordata en maakt het voor iedereen beschikbaar. Communithings heeft daarnaast ook de sensordata aangesloten op het Dataplatform van Civity.

Onwheels heeft de sensordata op het dataplatform van Civity verbonden met hun eigen app, waar je nu real-time kan zien welke van de 50 invalidenparkeerplaatsen bezet zijn of niet. De app Onwheels is voor iedereen gratis te downloaden in de App- of Playstore.

Invalidenparkeerplaatsen Utrecht

Het resultaat

Het project was voor de afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving een oefening om te kijken wat je kan met sensoren en wat voor problemen zich zoal voordoen zodat ze vanuit die ervaring kunnen leren.

Het uitrollen van de sensoren en het aansluiten op dataplatformen is onder de verantwoordelijkheid van Communithings gegaan. Ook al werd de VTH hierin ontzorgd, ze hebben wel gezien dat er organisatorisch best veel werk in zat. Denk aan grond droogleggen voor het plaatsen van sensoren maar ook borden neerzetten om burgers te informeren dat de invalidenparkeerplaats buiten werking is.

De VTH vindt het een geslaagd project omdat ze ervan geleerd hebben en zonder druk of belangen hebben kunnen oefenen met sensoren. Ook kan de gehandicapte weggebruiker nu via een app makkelijk zien welke invalidenparkeerplaatsen in de stad bezet zijn of niet.

footer anchor