Privacy Statement.

Gegevens

Civity BV
Stadsring 115
3817 AX Amersfoort
T: +31 30 697 32 86
Nederland
https://civity.nl.

Privacy policy

Om haar producten en diensten te kunnen leveren verzamelt en verwerkt Civity persoonlijke gegevens. In dit privacy statement geven wij aan hoe wij dat doen en met welk doel. Mocht u hierover verdere vragen hebben, neemt u dan contact op met privacy@civity.nl. 

Welke gegevens  

Afhankelijk van de producten en/of diensten die worden afgenomen verzamelen wij de volgende gegevens: naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, factuurgegevens, KvK-gegevens.

Civity levert ook diensten als verwerker waarbij klanten of eindgebruikers zelf gegevens kunnen invoeren en verzamelen. Civity is in die situatie niet verantwoordelijk voor die gegevens of de eventuele koppeling van anonieme gegevens van apparatuur met door de klant verzamelde persoonlijke gegevens. 

De verwerkersovereenkomst die van toepassing is op de persoonsgegevens die wij van onze klanten verwerken is als integraal onderdeel opgenomen in onze Algemene Voorwaarden. Wanneer de klant geen bezwaar maakt tegen deze voorwaarden, dan is automatisch de verwerkersovereenkomst van toepassing.

Vanuit welke grondslag en met welk doel 

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij onze klant partij is, of om maatregelen te nemen en informatie te verstrekken op verzoek van de klant vóór de sluiting van een overeenkomst. Daarmee valt het doel onder de grondslag voor gegevensverwerking zonder toestemming. Concreet verzamelen wij uw gegevens vanwege advies bij de aankoop, de levering en de ondersteuning van producten of diensten. 

Gebruik van Cookies 

Met wie worden gegevens gedeeld 

De gegevens zijn primair voor intern gebruik binnen Civity. Ze worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. In bepaalde situaties waarbij onze fabrikanten en leveranciers directe ondersteuning bieden aan onze klanten, zullen beperkte persoonsgegevens worden gedeeld. 

Bewaartermijn van persoonlijke gegevens 

Civity bewaart uw gegevens niet langer dan nodig voor het omschreven doel, de overeenkomst en eventuele wettelijke bepalingen. 

Beveiliging van persoonlijke gegevens   

Civity neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Recht op inzage en verwijdering

U kunt te allen tijde inzage krijgen in de gegevens die wij van u bewaren. In diverse communicatiemedia kunt u eveneens direct zelf aangeven of u die nog wenst te ontvangen. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verwijderen, waarbij met u overlegd wordt welke gevolgen dat heeft voor de levering van producten en diensten. Om ongeautoriseerde inzage van uw gegevens te voorkomen, zullen wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs, waarbij u gevoelige informatie heeft afgeschermd. Voor het maken van een veilige kopie verwijzen wij u naar de site van de Rijksoverheid. U kunt uw aanvraag indienen via privacy@civity.nl  

Contactgegevens 

Functionaris voor gegevensverwerking: privacy@civity.nl

footer anchor