Voldoen aan de Wet Open Overheid?

Civity biedt de oplossing en begeleidt u graag! 

Vanuit de wet openbaar bestuur is er al geruime tijd aandacht voor het delen van data als Open Data. Onlangs is de nieuwe Wet Open Overheid (WOO) aangenomen door de eerste kamer. De wet WOO verplicht u als lokale overheid om documenten & data als open data te delen. Om die datadeling zo effectief mogelijk te doen, is het belangrijk om intern uw data overzichtelijk te organiseren.  

Civity is al sinds haar oprichting gespecialiseerd in het ondersteunen van de lokale overheid om haar data als Open Data beschikbaar te maken.

Om te voldoen aan de WOO dient u data & documenten voor 11 specifieke categorieën aan te leveren aan PLOOI. De eerste data dient u medio Q2 2022 al aan te leveren. Maar hoe gaat u dat realiseren? Hoe gaat u dit proces beheersbaar houden? 

We voorzien dat er vanuit een groot aantal verschillende applicaties data ontsloten moet worden. Dit leidt tot een wirwar aan data koppelingen die allemaal afzonderlijk onderhouden moeten worden. Dit maakt het intern erg ingewikkeld en arbeidsintensief. 

Civity heeft met het City Innovation Platform (CIP) een SAAS-toepassing die al een aantal jaar draait bij Rotterdam en een aantal andere gemeenten. Het CIP heeft twee hoofddoelen: data inzichtelijk maken en data delen. Daarbij halen wij automatisch de juiste gegevens op bij alle relevante applicaties; de oplossing sluit dus goed aan bij de implementatie van de WOO. 

Onderdeel van het CIP is de DataCatalogus: de functie waarmee u alle databronnen verspreid door de organisatie inzichtelijk maakt. In deze omgeving beslist ook u of de data open wordt ontsloten of deze gedeeld wordt met een specifieke gebruiker, afdeling of organisatie. Zo wordt de basis gelegd voor datagedreven werken!  

Met het Open Data Portaal krijgt u uw eigen publieke website die u kunt inzetten om uw data te delen als Open Data. Vanuit deze website kunt u direct publiceren bij landelijke voorzieningen als het Data Register van de Nederlandse Overheid (data.overheid.nl) en het Nationaal georegister (NGR) en daar voegen we nu PLOOI aan toe. 

Ondersteund door diverse gestandaardiseerde API’s, te gebruiken vanuit een API Management functie, kunnen derde partijen deze data ook direct gebruiken in hun toepassingen. De data die extern wordt gepubliceerd kan zowel opgeslagen zijn op het DataPlatform, of via een link naar de bronlocatie zijn opgenomen.  

Het CIP draait al een tijd mee en sluit naadloos aan op de WOO en PLOOI. Hierdoor kunnen wij u een goede oplossing bieden. Daarnaast hebben wij ervaring met het begeleiden van het implementeren van het datagedreven werken binnen lokale overheden.   

Meer weten over hoe Civity u kan helpen: Bel ons op 030-6973286 of mail naar info@civity.nl

footer anchor