Data handleiding Zuid-Holland

In het Future City boek dat eind oktober 2019 gelanceerd is, schreven we een artikel over realtime omgevingsbeleid. Hierin noemen we de data-handleiding die we momenteel ontwikkelen in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland.

De directe aanleiding is het Omgevingsplan van de provincie Zuid-Holland, waarin een groot aantal ambities zijn beschreven die moeten leiden tot een hogere kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

De cyclus van meten, controleren, evalueren

Bij het maken van dit plan is rekening gehouden met een groot aantal factoren, die deels voorspelbaar, deels onvoorspelbaar zijn. Een belangrijke opgave is hoe de ambities meetbaar, controleerbaar en evalueerbaar gemaakt kunnen worden. Data kunnen daarbij een nuttig hulpmiddel zijn en de handleiding biedt daarbij ondersteuning.

Momenteel ontwikkelen we een data-handeiding. Deze biedt achtergrondinformatie en stappen voor een beter gebruik van data.

Meer weten? Vraag het document aan door te mailen naar info@civity.nl

Je kunt het boek “Een slimme stad, zo doe je dat” (met ruim 200 pagina‚Äôs) aanvragen via Future City Foundation. Digitaal lezen is gratis.
Het boek laat zien wat er verandert, maar beschrijft ook hoe we daarmee aan de slag kunnen en welke voorbeelden daarvan al bestaan in Nederland.

footer anchor