Civity en MvR & Partners bieden overheden integrale oplossing Datamanagement

Civity en MvR & Partners bundelen de krachten om publieke organisaties van start tot finish te ondersteunen op het gebied van Datamanagement. De clouddiensten van Civity en de organisatorische ondersteuning van MvR leiden ertoe dat overheden het maximale halen uit informatiegestuurd werken.

Ondersteuning bij het starten van datagestuurd werken

Voorbeelden van datatoepassingen voor effectiever beleid, slimmere dienstverlening en stroomlijning van processen zijn er inmiddels genoeg. Hoe je dat als overheidsorganisatie zelf moet organiseren, is een ander verhaal. Bewustwording creëren, draagvlak ontwikkelen, inventariseren en verzamelen van data en vervolgens het ontsluiten en duurzaam beheren van deze data vragen specifieke kennis. Dat geldt voor gebruik van data binnen de eigen organisatie voor (beleids)processen en voor extern hergebruik als open data door burgers, bedrijven en onderzoekers.

Een verbinding tussen techniek en proces

Data is een middel, bedoeld om maatschappelijke vraagstukken te helpen oplossen. De opgave staat centraal. De aanpak van deze opgaven kan op verschillende manieren. Met onze gezamenlijke kennis en ervaring over datalogistiek en -governance, zaak- en dienstverleningsprocessen, informatiegestuurd werken en Robotic Process Automation (RPA) zorgen we voor een integrale aanpak van technische en organisatorische aspecten. Een actieve community van meer dan 30 overheidsorganisaties die deelnemen aan Dataplatform deelt kennis over de meest uiteenlopende onderwerpen zoals gegevensbeheer, metadata, communicatie en standaarden. Er is een nauwe samenwerking  met VNG Realisatie over Open Data Standaarden en High Value Datalijsten.

Een data-adviesdienst die ondersteunt bij elke fase

Data gaat voor ons over alle soorten data: open, big, linked, gesloten of real time. De achterliggende vraagstukken over privacy, beveiliging, kwaliteit en continuïteit zijn vergelijkbaar. Datamanagement is ook meer dan een technische oplossing aanschaffen en neerzetten. Een succesvolle aanpak vraagt om draagvlak, concrete resultaten en goed ingerichte processen. Elke organisatie zit in een andere fase, heeft andere uitdagingen en kenmerken. Met onze data-adviesdiensten kunnen we een organisatie in elke fase en bij elke stap ondersteunen. Van een gedegen inventarisatie van databronnen en beheerprocessen, tot ondersteuning bij het organiseren van draagvlak en betrokkenheid tot de daadwerkelijke implementatie van duurzame oplossingen. Onze data-adviesdiensten zijn praktisch, concreet en toegesneden op jouw organisatie. Ze worden ingevuld door jonge professionals die intensief begeleid worden en actief gestimuleerd worden kennis en ervaringen te delen.

Vraag een Data Scan aan

Een snelle manier om te starten, is met onze Data Scan. Na deze scan weet je welke aanpak bij jou past, waar de kansen liggen en welke instrumenten ingezet kunnen worden. De Data Scan kijkt naar actuele thema’s en vraagstukken die binnen (het werkveld van) jouw organisatie spelen.

footer anchor