Slim beleid voor de geoliede gemeente

Een gemeente runnen betekent kiezen. Budgetten verdelen over het onderhoud van de openbare ruimte, sociale zaken, eigen personeel, burgerzaken. Moet er worden geinvesteerd in extra onderhoud van de openbare ruimte of kan dit worden uitgesteld? Zo ja, hoe wordt dit verantwoordt? Hebben we hiervoor genoeg en/of de juiste mensen voor in dienst? Hoe verhogen wij de burgerparticipatie? Vragen die in het management team van een gemeente elk jaar terugkomen. Hoe helpt Slim Melden u bij het maken van de juiste beleidskeuze?

Datagedreven gemeente 

De historische data over het onderhoud van de openbare ruimte die Slim Melden levert, geven houvast bij het maken en verdedigen van beleidskeuzes en (meer)jaarplannen. U hoeft niet meer te sturen op aannames, kengetallen en ervaring.

Een gestroomlijnd meldproces 

Het hele meldproces, van de melding tot het afhandelen is met Slim Melden slimmer ingericht. Een correcte melding scheelt uw medewerkers werk, routeringen zijn slim geautomatiseerd en sluiten naadloos aan op bestaande processen. Een gestroomlijnd meldproces kost de gemeente eenvoudigweg minder per melding.

Lerende organisatie 

Onderhoudsbeleid aanpassen op basis van data is een continu proces. De data uit Slim Melden zijn het vertrekpunt voor een fact based, lerende organisatie.

footer anchor