20191017 Data Knowledge Day

Met plenaire sessie van Arjen en Sensative Smart Building Zweden. En parallelle sessies over diverse onderwerpen.

Een inspiratiedag over ontwikkelingen op gebied van data en hoe je dat goed inzet voor succesvol beleid.

footer anchor