SCOREwater

Europese krachtenbundeling op het gebied van waterbeheer

Civity werkt mee aan het Europese H2020-project SCOREwater waarbij we met inwoners, kennisinstellingen en bedrijven samenwerken om met data en technologie meer grip te krijgen op waterbeheer. Samen vergroten we de veerkracht van steden en de leefomgeving tegen de gevolgen van klimaatverandering.

SCOREwater acteert op klimaatverandering

SCOREwater ontwikkelt en test drie grootschalige demonstratie-cases in (zie pdf’s >) Amersfoort, Barcelona en Göteborg voor het verzamelen, berekenen en presenteren van diverse gegevens afgestemd op onze stakeholders.

SCOREwater in Amersfoort richt zich op het verbeteren van de detectie van overstromingen en het verminderen van de impact op het milieu:

  • Voorspellingsmodellen en vroegtijdige waarschuwingssystemen voor overstromingen.
  • Beslissingstool (case-based reasoning) voor het verminderen van de milieueffecten, rekening houdend met risico’s, economische, operationele en milieu-informatie.

In het programma ‘Amersfoort Smart City’ onderzoeken we hoe het gebruik van data en technologie een ‘waterslimme’ samenleving mogelijk maakt. Een samenwerking tussen de Future City Foundation, HydroLogic, Civity, het waterschap en de gemeente Amersfoort.

SCOREwater in Barcelona richt zich op het verminderen van afvalwaterbeheersproblemen met het oog op de verbetering van de volksgezondheid:

  • Voorspellen van verstopping van de riolering.
  • Gedragsprofilering en -analyse van de gebruiker om het gedrag te correleren met waterkwaliteitsmetingen, en de daaropvolgende acties om gezondheidsrisico’s en gevaarlijke gebeurtenissen te beperken.

SCOREwater in Göteborg richt zich op het beheer van de watervervuiling in de industriële sector door:

  • De voorspelling van waterverontreiniging op basis van de combinatie van meteorologische gegevens en waterkwaliteitssensoren.
  • Voorspellend onderhoud van lokale waterzuiveringsinstallaties.

Civity deelt kennis met SCOREwater- partners en daarbuiten

We vergroten de veerkracht tegen overstromingen door middel van sensing en hydrologische modellering in combinatie met stedelijke waterbouwkunde. We zullen best practices identificeren voor de ontwikkeling en het gebruik van de digitale diensten. Daarmee richten we ons niet alleen op onze projectpartners maar tot belanghebbenden in de watersector.

Het project zal ook technologieën ontwikkelen om de betrokkenheid van het publiek bij waterbeheer te vergroten.
Bovendien zal SCOREwater een innovatie-ecosysteem opleveren dat wordt aangedreven door de financiële besparingen in zowel onderhoud als exploitatie van watersystemen. Gebruikmakend van de digitale diensten van SCOREwater, die nieuwe zakelijke mogelijkheden bieden voor het MKB in de water- en ICT-sector.

De naam SCOREwater is gebaseerd op Smart City Observatories implement REsilient Water Management.

SCOREwater team in riool Barcelona
De SCOREwater-delegatie bij een bezoek aan het riool in Barcelona tijdens de Smart City Expo World Congress in 2019.

Meer lezen?

EBU Economic Board Utrecht News 10-10-19 https://www.economicboardutrecht.nl/nieuws/effectief-waterbeheerproject-in-amersfoort-creeert-kansen-voor-duurzame-regionale-economie

AD nieuws, Ruud van Slooten 15-10-19
https://www.ad.nl/amersfoort/amersfoort-is-europese-proeftuin-voor-waterbeheer~ac505f48/


footer anchor