Workshops op locatie

Kansen voor de gemeente

De wereld om ons heen verandert als gevolg van de exponentiële groei van technologie en data. Wat betekent dit voor jouw werk en hoe kun je hier slim gebruik van maken?

Omgevingswet-logo

De Omgevingswet, die op 1 januari 2021 van kracht wordt, kan niet zonder goede digitale ondersteuning. Daarom is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) een van de belangrijke pijlers onder de Omgevingswet en wordt er momenteel hard aan gewerkt.
Veel overheden zien de noodzaak en de potentie van veranderingen. Civity ondersteunt je graag bij het inzetten van data in de dagelijkse praktijk. Bijvoorbeeld met innovatieworkshops op locatie.

datasets-civity

Masterclass Big Data

  • Wat verstaan we eigenlijk onder big data
  • Hoe gaan we om met big data en hoe verwerk je dat
  • Eigenaarschap van de data

Ook de andere kant van big data verkennen we:

  • Hoe ga je om met privacy?
  • Welke obstakels kun je tegenkomen en hoe ga je daar mee om? 

Voor meer informatie kun je mailen naar info@civity.nl

data-visualisatie-dashboard

Cursus Data en Visualisatie

De steeds sneller gaande ontwikkelingen rond (open) data brengen veel kansen met zich mee.

  • Welke mogelijkheden zijn er voor jouw organisatie?
  • Hoe maak je hier optimaal gebruik van?
  • Waar begin je als je een datagedreven organisatie wilt worden?
  • Hoe presenteer je data met behulp van visualisaties
  • Hoe ga je om met privacy?

Voor meer informatie kun je mailen naar info@civity.nl

datagedreven-beleid-meet-controleer evalueer-civity

Workshop Datagedreven sturing

Wil je voor jouw organisatie weten hoe je data kunt inzetten en welke mogelijkheden er zijn? We laten het graag zien in onze workshop (op locatie) over datagedreven sturing.

Wij hebben veel verstand van data in al zijn verschijningsvormen: open data, overheidsdata, gesloten data; maar ook big data en sensordata. In het City Innovation Platform brengen we álle data bijeen om nieuwe innovaties te verkennen en mogelijk te maken.

Voor meer informatie kun je mailen naar info@civity.nl

footer anchor