Slim inzicht voor de slagvaardige gemeente

Een losliggende stoeptegel, een scheur in het asfalt, een kapot speeltoestel of lantarenpaal. Dit soort burgermeldingen geven een duidelijk signaal af over de staat van onderhoud van de openbare ruimte in jouw gemeente. Reden genoeg om op korte termijn onderhoud te plegen. Kijk je met wat meer afstand naar al die meldingen, dan zie je patronen ontstaan. Daar kan je beleid mee aanscherpen. Zo haal je meer uit Slim Melden.

Realtime inzicht met Slim Melden 

Alle burgermeldingen van het moment staan overzichtelijk op een kaart, inclusief urgentie. Zo is het eenvoudig om te zien wat jij (volgens jouw burgers) snel moet oplossen. Een goede aanvulling op elke onderhoudsplanning.

Prioriteiten stellen 

Stel een burger meldt schade aan een eerder gemeld object (lantarenpaal, geluidsoverlast, speeltoestel, omgewaaide boom). Dan stijgt de urgentie van de al aangemaakt zaak stapsgewijs. Je kunt zo zien wat jouw burgers belangrijk vinden.

Meer doen met hetzelfde 

Snel, efficiƫnt en steeds slimmer onderhoud plegen, betekent dat je meer onderhoud kunt doen met hetzelfde aantal mensen en materieel. Dat komt de kwaliteit van de openbare ruimte ten goede en helpt jouw gemeente bij het halen van de kwaliteitsnormen.

Overzichten op lange termijn 

Het dashboard geeft waardevolle inzichten op de wat langere termijn. Wat leren ons de feiten? Moet er vaak een onderhoudsploeg ingezet om extra vuilnis op te halen? Vallen bepaalde lantaarnpalen vaker uit? Wellicht is hier een ad-hoc inzet niet de effectiefste oplossing. Met de data uit Slim Melden wordt inzichtelijk of een andere aanpak of extra investering te verantwoorden is.

Meer over Slim Melden:

Meer over Slim Melden:

Slim proces voor de dienstbare gemeente. Een meldproces dat naadloos aansluit op de bestaande processen en het zaaksysteem.

Slim beleid voor de geoliede gemeente. Historische data geven houvast bij het maken van beleidskeuzes en (meer)jaarplannen.

Behandelapp. Gericht op (buitendienst)medewerkers van gemeenten en partijen die door gemeenten worden ingehuurd.

De techniek achter Slim Melden. Over optionele modules, routering, Open311 en broker/API management omgeving, koppelingen met meld- en zaaksysteem, backoffice, authenticaties.

Slim Melden homepage.

footer anchor