Slim beleid voor de geoliede gemeente

Een gemeente runnen betekent kiezen. Budgetten verdelen over het onderhoud van de openbare ruimte, sociale zaken, eigen personeel, burgerzaken. Moeten je investeren in extra onderhoud van onze openbare ruimte of kunnen we dit een jaar uitstellen? Zo ja, hoe kan je dat verantwoorden? Hebben we hiervoor genoeg en/of de juiste mensen voor in dienst? Hoe verhogen wij de burgerparticipatie? Vragen die in het management team van een gemeente elk jaar terugkomen. Hoe helpt Slim Melden jou bij het maken van de juiste beleidskeuze?

Datagedreven gemeente 

De historische data over het onderhoud van de openbare ruimte die Slim Melden levert, geven jou houvast bij het maken en verdedigen van beleidskeuzes en (meer)jaarplannen. Je hoeft niet meer te sturen op aannames, kengetallen en ervaring.

Een gestroomlijnd meldproces 

Het hele meldproces, van de melding tot het afhandelen is met Slim Melden slimmer ingericht. Een correcte melding scheelt jouw medewerkers werk, routeringen zijn slim geautomatiseerd en sluiten naadloos aan op bestaande processen. Een gestroomlijnd meldproces kost de gemeente eenvoudigweg minder per melding..

Lerende organisatie 

Onderhoudsbeleid aanpassen op basis van data doe je niet eenmalig. Dat is een continu proces. Je ziet een verbetering, voert deze door, meet, leert en verbetert opnieuw. De data uit Slim Melden zijn het vertrekpunt voor een fact based, lerende organisatie.

Meer over Slim Melden:

Slim proces voor de dienstbare gemeente. Een meldproces dat naadloos aansluit op de bestaande processen en het zaaksysteem.

Slim inzicht voor de slagvaardige gemeente. Een dashboard met waardevolle inzichten waarmee je beleid kunt aanscherpen.

Behandelapp. Gericht op (buitendienst)medewerkers van gemeenten en partijen die door gemeenten worden ingehuurd.

De techniek achter Slim Melden. Over optionele modules, routering, Open311 en broker/API management omgeving, koppelingen met meld- en zaaksysteem, backoffice, authenticaties.

Slim Melden homepage.

footer anchor