Slim Melden

Real time inzicht in omgevingsbeleid en gebruik van de openbare ruimte

Slim Melden is een open oplossing om het proces voor Meldingen Openbare Ruimte (MOR) te vereenvoudigen door gebruik van open data, correcte routering, integratie met (zaak)systemen en gebruik van open standaarden.

Slim Melden sluit volledig aan op het proces en de werkwijze van gemeentes en behandelaars. Slim Melden wordt door Civity al jaren succesvol samen met gemeenten ontwikkeld.

  • Draagt bij aan een schone, veilige en duurzame gemeente
  • De data bieden real time inzicht in het gebruik van de openbare ruimte. Voor efficiënte onderhoudsplanning en up to date beleid
  • Alle functionaliteit is voor externe partijen volledig toegankelijk via een Open API.

Laagdrempelig en efficiënt

Meldingen van burgers over de openbare ruimte zijn heel divers. Een kapot bushokje of lantaarnpaal, graffiti op een gebouw, een uitpuilende vuilcontainer, geluidsoverlast, eikenprocessierupsen. Oplettende burgers melden dit via allerlei kanalen: apps, webformulieren, telefoon en e-mail.

Elke gemeente heeft in de afgelopen jaren daarom eigen (deel)oplossingen geïmplementeerd; processen en IT-systemen om deze meldingen te registreren, af te handelen of door te geven aan externe partijen.

Slim Melden stroomlijnt en routeert meldingen van burgers op een slimme manier. Dat maakt de afhandeling in jouw gemeente efficiënter. Zo bespaar je niet alleen tijd maar ook geld. En het levert tevreden gebruikers op.

“In onze constante zoektocht naar slimme oplossingen voor dienstverlening kwamen we bij Slim Melden uit. Met deze toepassing maken we meldingen over de openbare ruimte eenvoudiger door onze eigen open data beter te gebruiken. Een mooi voorbeeld van win-win: eenvoudiger voor inwoners én efficiënter voor ons.”

Corrine van Veldhuisen, Programmamanager Publieksdienstverlening, gemeente Utrecht

De Behandelapp

Zelfstandige, optionele module voor behandelaars

Als aanvulling op de Slim Melden app voor burgers en het Klantcontactcentrum (KCC) biedt Civity een Behandelapp. Deze app is gericht is op (buitendienst)medewerkers van gemeenten en partijen die door gemeenten worden ingehuurd. Met de Behandelapp kunnen meldingen worden afgehandeld vanaf locatie (in het veld). Lees meer over de kenmerken van de Behandelapp.

Overzichtelijk

(Onderhouds)planning, personele bezetting, budgettering en beleid voor het onderhoud van de openbare ruimte worden bij veel gemeenten gedaan aan de hand van ervaringscijfers en kerngetallen. Slim Melden biedt die data.
De meldingen die via de Slim Melden app zijn gedaan kunnen ook weer (als de gemeente daarvoor kiest) als open data ontsloten worden via Dataplatform CIP Open Data. Daarmee is de cirkel rond, zoals onderstaande afbeelding laat zien.

Ervaar Slim Melden online

Bekijk online het Slim Melden platform van de gemeente Utrecht. U bepaalt zelf de meldingscategorieën, help- en bedankteksten en datasets. Natuurlijk adviseren we daar graag bij.

Ook realtime inzicht in Meldingen Openbare Ruimte?

Iedere gemeente die onze oplossing in z’n werk ziet, wil niet meer zonder. Daarom laten wij graag laten zien wat Slim Melden voor uw gemeente kan betekenen en welke optionele modules we bieden. Bel (030) 697 32 86 voor een afspraak. Of mail naar info@civity.nl

Meer over Slim Melden:

Slim proces voor de dienstbare gemeente. Een meldproces dat naadloos aansluit op de bestaande processen en het zaaksysteem.

Slim inzicht voor de slagvaardige gemeente. Een dashboard met waardevolle inzichten waarmee je beleid kunt aanscherpen.

Slim beleid voor de geoliede gemeente. Historische data geven houvast bij het maken van beleidskeuzes en (meer)jaarplannen.

Behandelapp. Gericht op (buitendienst)medewerkers van gemeenten en partijen die door gemeenten worden ingehuurd.

De techniek achter Slim Melden. Over optionele modules, routering, Open311 en broker/API management omgeving, koppelingen met meld- en zaaksysteem, backoffice, authenticaties.

Slim Melden gebruikers

“Het is nu makkelijk om schades en onregelmatigheden eenduidig te registreren en te routeren. Wij kunnen met Slim Melden nu meldingen sneller en correct afhandelen.”

Stefan Volmer, beleidsadviseur Leefomgeving, Gemeente Enschede

De kenmerken van Slim Melden

Dit biedt Slim Melden voor onderhoud van de openbare ruimte:

Geen dubbele meldingen
Inzicht in bestaande meldingen voorkomt inefficiënte dubbele meldingen. De urgentie van de originele melding wordt zichtbaar en je kunt de voor de burger belangrijkste irritaties sneller verhelpen. Minder telefoontjes bespaart tijd en geld en verhoogt de tevredenheid.
Direct inzicht
Inzicht in KPI´s helpt bij het halen van doelstellingen. Het dashboard van Slim Melden geeft o.a. inzicht in spreiding, afhandeltijd en categorieën.
Correcte routering meldingen
Door gegevens slim te combineren, wordt een melding altijd op de juiste plek afgeleverd. Geen onduidelijke mailtjes of meldingen bij de verkeerde partij.
Slim gebruik data
Data over de locaties van afvalbakken, lichtmasten en ondergrondse containers maken melden makkelijker. Geen overbodige vragen voor de melder en complete meldingen voor de beheerder.
Veilig en betrouwbaar
Een oplossing die veilig koppelt met je zaaksysteem en zorgvuldig met de gegevens omgaat.
Web-app
Een webapp, geschikt voor mobiel en pc/laptop. Voor melders en voor klantcontactcentrum.
Volledig aanpasbaar
Kies je meldingscategorieën, anoniem melden J/N, datasets, foto´s en omschrijvingen, huisstijl en helpteksten. Jouw proces is leidend.
Gericht op participatie
Directe terugkoppeling over de status en mogelijkheid tot stemmen maakt inwoners meer betrokken bij hun woon- en leefomgeving.
Eenvoudig afhandelen
Buitendienst-medewerkers of externe partijen kunnen eenvoudig meldingen afhandelen. Je houdt grip op afspraken en doorlooptijden.
Open API – één backoffice koppeling
Een open koppelvlak dat door elke toepassing gebruikt kan worden. Maximale keuzevrijheid voor de melder. Eén koppeling met het zaaksysteem. Integriteit van alle gegevens gewaarborgd.

“Wij zien dat onze inwoners dankzij Slim Melden een voorval bij ons aankaarten. Door onze snelle afhandeling raken ze meer en meer betrokken bij hun eigen omgeving en gemeente.”

Corrine van Veldhuisen, Programmamanager Publieksdienstverlening, Gemeente Utrecht

Privacyverklaring Slim Melden

footer anchor