Gemeente Hilversum datagedreven initiatieven

De case

Hilversum is de mediastad van Nederland en in het medialandschap verandert er veel. De stad Hilversum verandert hier in mee. Informatiedeling is een van de kernwoorden waar het om draait. De vraag is hoe je burgers toegang kunt geven tot informatie en welke rol de gemeente daarin heeft. Aan het woord is Gaston Crolla, adviseur regionale strategie bij de gemeente Hilversum. Hij legt uit dat de gemeente druk bezig is met het ontsluiten van haar data en het ondersteunen van datagedreven initiatieven, een beweging die in 2016 in een stroomversnelling is geraakt. Daarbij gaat de gemeente niet over één nacht ijs.

De oplossing

Zo is een LoRa-netwerk uitgerold in Hilversum, een technologie waarmee op energiezuinige wijze informatie kan worden uitgewisseld tussen objecten en systemen.

Crolla: “In mei 2016 hebben we de eerste LoRathon – een knipoog naar het woord hackathon – georganiseerd, een event waarvoor we mediabedrijven en andere partijen uitnodigden om samen tot nieuwe toepassingen te komen.

Bijna tegelijkertijd is de start van De Virtuele Stad (DVS) aangekondigd, een project van Dutch Spring waarvan de gemeente Hilversum launching customer is. “Het idee achter DVS is dat burgers op basis van slimme algoritmen aan relevante informatie over de stad kunnen komen”, vertelt Crolla. “Want er zijn steeds meer data beschikbaar, maar hoe kom je bij de voor jou relevante informatie?”

En dan is er nog Locali, waarvan Hilversum eveneens launching customer is. Deze app heeft als doel de communicatie tussen burgers en gemeente anders te organiseren. Crolla: “En daar zijn data en kennis van de gemeente bij nodig; nog een reden om onze data beter te ontsluiten.”

Het is niet toevallig dat de gemeente Hilversum juist nu bij dit soort ontwikkelingen betrokken is. Samen met de gemeenten Utrecht en Amersfoort maakt Hilversum namelijk onderdeel uit van de Economic Board Utrecht (EBU), dat als doelstelling heeft koploper te worden op het gebied van open data.

Crolla: “We moedigen anderen aan om mee te doen, we willen een beweging op gang brengen. Zo hebben we met een groot aantal gemeenten in de provincie Utrecht een convenant ondertekend dat deze doelstelling onderschrijft.”

Gelijktijdig met dit soort initiatieven maakt de gemeente Hilversum ook haar eigen data toegankelijk voor de buitenwereld. Daarbij maakt ze gebruik van Dataplatform van Civity, licht (voormalig) informatiemanager Jan Willem Woolderink toe.

Bij Dataplatform zijn namelijk steeds meer overheden aangesloten die samen nadenken over toepassingen en bijvoorbeeld afspraken maken over datastandaarden. “Daarmee voorkom je dat ontwikkelaars de data van de ene gemeente gebruiken voor hun applicatie en bij de volgende gemeente met andere formaten worden geconfronteerd”, legt Woolderink uit. “Bovendien leren we er zelf veel van. We zitten samen met die andere overheden in een online omgeving waar we elkaar op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en ideeën uitwisselen.” 

“Er worden veel applicaties ontwikkeld door burgers en bedrijven. Om deze ontwikkelingen aan te moedigen, willen wij betrouwbare informatie ontsluiten waar iedereen goed bij kan. Wij hebben gekozen voor Dataplatform omdat het daar niet alleen om de applicatie gaat, maar vooral om het netwerk. Een voordeel is dat we de data ook meteen via Data.overheid.nl kunnen ontsluiten, door het gebruik van de DCAT-metadatastandaard.”

Jan Willem Woolderink, (voormalig) Informatiemanager gemeente Hilversum

Het resultaat

“De stip op de horizon? Alle openbare informatie waar behoefte is ook echt openbaar aanbieden. Het doel is eenvoudig: zo snel mogelijk zoveel mogelijk data ontsluiten. Maar wel kwalitatief goede data” , voegt Woolderink eraan toe. “De kwaliteit van de bestanden is sterk wisselend. Daarom zijn we begonnen met het laaghangend fruit: de data die weinig bewerking vereisen. We zijn net gestart, maar hebben het tempo er lekker in zitten. Het mooie daarbij is dat alles wat we nu publiceren, ook gelijk via  Data.overheid.nl ontsloten is. Twee vliegen in één klap. ”

footer anchor