Datasafe
een veilige manier om gegevens te delen

 

Met Datasafe kan elke organisatie op een veilige wijze data uitwisselen met andere partijen. Je bepaalt zelf wat je onder welke voorwaarden met wie wilt delen. 

Met de komst van de nieuwe privacyregelgeving is het belangrijker dan ooit om volledig grip te houden op je eigen data. Tegelijkertijd leven we in een netwerksamenleving waarin het delen van data van groot belang is voor een efficiënte en succesvolle uitvoering van organisatiebeleid.

 

Voordelen van Datasafe op een rij

  • een veilige opslag voor privacygevoelige of gevaarlijke gegevens;
  • mogelijkheid om een gedeelte van de data te delen op basis van één bronbestand;
  • data tijdelijk of binnen een vastgestelde periode beschikbaar stellen

 

Wat is Datasafe?

Neem bijvoorbeeld een evenement dat georganiseerd wordt in de stad. De gemeente, hulpdiensten, vrijwilligersorganisaties, bedrijven en inwoners willen allemaal inzicht. Er moet voorkomen worden dat meerdere versies van bestanden rondgestuurd worden én dat partijen data ontvangen die niet voor hen bedoeld is. Daarvoor is Datasafe bedoeld.

 

Hoe werkt Datasafe?

Datasafe is een combinatie van een veilige opslag van gegevens, met een oplossing om organisaties toegang te geven tot gegevens op basis van filters en regels op de inhoud van de data.

 
Stap 1

De eerste stap in het gebruik van Datasafe is een koppeling met de brongegevens. Uitgangspunt is dat de gegevens op één plek beheerd worden. Als de gegevens bekend zijn in Datasafe, dan kunnen ze gebruikt worden om te delen.

 
Stap 2

De tweede stap in Datasafe is het aanmaken van een organisatie. Een organisatie is een partij waarmee je (een deel van) de gegevens wilt delen. Stel dat je als gemeente bepaalde gegevens over een evenementenvergunning voor evenement XYZ wilt delen met de politie. In Datasafe creëer je een nieuwe organisatie en vervolgens maak je voor deze organisatie een project aan. Aan het project kun je een begin- en einddatum koppelen. Wanneer de gegevens na de einddatum worden opgevraagd, zal deze niet meer toegankelijk zijn. Aan een project kunnen aanvullende regels (plan) gekoppeld worden, waarmee de toegang tot de gegevens verder gereguleerd kan worden. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat de gegevens alleen vanaf een bepaald IP-adres opgevraagd kan worden, of het aantal keren dat de gegevens geraadpleegd mag worden.

 


(Screenshot Datasafe aanmaken organisatie en project)

 
Stap 3

De volgende stap is dat aan een project (in dit voorbeeld Evenement XYZ) één of meerdere informatiebronnen gekoppeld worden. Bij elke dataset kan vervolgens aangegeven worden welke kolommen gedeeld worden. Daarnaast kunnen filters helpen om alleen rijen uit een dataset te delen die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld een datum als filter te gebruiken: alleen informatie na 1 januari 2018. Of alleen gegevens waar het type gelijk is aan “evenementenvergunning”. Onderstaande afbeelding laat zien hoe dit werkt.

 


(Screenshot Datasafe aanmaken filter)

 

Stap 4

De laatste stap in Datasafe is het delen van de gegevens met de betreffende organisatie. Als de kolommen en filters zijn ingesteld, leidt dit tot een unieke URL, met bijbehorende sleutel. Onderstaande afbeelding laat dat zien. De combinatie van deze twee kenmerken zorgt dat alleen de data voor het betreffende project beschikbaar is, gedurende de periode die aan het project is gekoppeld. Door een actieve monitoring is voor de eigenaar van de gegevens altijd inzichtelijk wie wat, wanneer heeft geraadpleegd. En door een einddatum aan het project te koppelen, wordt voorkomen dat de gegevens langer beschikbaar zijn dan noodzakelijk.

 


(Screenshot Datasafe gegevens delen)

 

Kies voor Datasafe

Datasafe is een unieke oplossing die datalogistiek naar een nieuw niveau brengt en concepten als open, gedeelde of gesloten gegevens ondersteunt. Niet alleen met externe partijen, maar ook voor interne toepassingen. Doordat de eigenaar van de gegevens volledige controle heeft, kan op een effectieve en veilige wijze gegevens gedeeld worden en is het waarborgen van de privacy in het gehele proces gewaarborgd.

Meer weten over Datasafe? Geïnteresseerd in een demo? Neem contact op, zodat we samen de vele gebruiksmogelijkheden kunnen doornemen.

< Ga terug naar alle diensten