Dataplatform IoT (Internet of Things)

De hoeveelheid data die beschikbaar komt via sensoren neemt exponentieel toe. Denk aan data over luchtkwaliteit, het aantal beschikbare plaatsen in fietsenstallingen, de vullingsgraad van ondergrondse containers of de grondwaterstand in peilbuizen. 

Bij deze data zijn twee aspecten van belang: de actuele waarde (hoeveel plekken zijn er nu vrij in de fietsenstalling?) en de historische gegevens (hoe was de bezetting in de fietsenstalling gedurende de laatste 6 maanden?).

Uw uitdaging

Van sensor tot dashboard is een hele keten. Hoe voorkom je dat je als organisatie met allemaal verticale oplossingen komt te zitten die onderling niet communiceren. Welke standaarden moet je toepassen? En hoe zorg je dat grote hoeveelheden historische data veilig en betrouwbaar worden opgeslagen? Bovendien, hoe kun je gebruik maken van (ongelijksoortige) datastromen van andere partijen? En welke vorm van connectiviteit moet je kiezen? Dataplatform IoT biedt een oplossing voor deze vraagstukken.

Dataplatform IoT concentreert zich op het verzamelen en beschikbaar stellen van de data. Wij kunnen verbinden met elk type sensor en de data in elk gewenst formaat beschikbaar stellen. Dataplatform IoT maakt het mogelijk om data uit verschillende netwerken en in verschillende formaten te verzamelen, standaardiseren en te ontsluiten. Voorbeelden van veel gebruikte netwerken zijn LoRa, Wifi, 3G/4G of bluetooth. 

Een vorm die veel gebruikt wordt bij sensoren is LoRa. Dit protocol maakt het mogelijk (een beperkte hoeveelheid) data over een lange afstand met weinig energie te versturen. Ideaal om een “simpel” gegeven als grondwaterstand of beschikbaarheid van een parkeerplek door te geven.

Het City Innovation Platform ondersteunt het verzamelen van data via LoRa-netwerken en kan deze data in verschillende standaarden beschikbaar stellen: als het FIWARE NGSI formaat of als een OGC SensorThings API.

 

Dataplatform IoT is een zelfstandige bouwsteen van het City Innovation Platform die het verzamelen van data uit LoRa-sensoren ondersteunt deze data in verschillende standaarden beschikbaar stelt: als het FIWARE NGSI formaat of als een OGC SensorThings API.

Dataplatform IoT kan de data als open data publiceren op Dataplatform, zodat de data direct beschikbaar komen voor hergebruik door nieuwe toepassingen en oplossingen.

 

Waarom Sensor Data?

  • (veilig) verzamelen, standaardiseren en opslaan van data;
  • Common Data Modellen om de data te transformeren;
  • geschikt voor elk type sensor;
  • data in elk gewenst formaat beschikbaar.

 

Heeft uw organisatie data die u gestandaardiseerd wil opslaan en delen? Bel (030) 697 32 86 voor een afspraak. Of mail naar info@civity.nl 

 

< Ga terug naar alle diensten