We zijn blij met onze community
Wie snel wil gaan, reist alleen. Wie ver wil komen, reist samen.

Wij willen graag ver komen. En dus zoeken we voortdurend naar samenwerking. Met aanbieders van data, met onderwijsinstellingen, kennisinstituten en gebruikers van data. Het netwerk bepaalt de kracht van het platform.

Met alle deelnemers aan Dataplatform organiseren we periodiek bijeenkomsten. Over de meest uiteenlopende onderwerpen, zoals beheer, metadata, communicatie en standaarden. We nemen deel aan de werkgroep van VNG/KING over de High Value List en brengen onze kennis en ervaring in.

We organiseren regiobijeenkomsten waar we externe sprekers uitnodigen om verschillende perspectieven om naar data te kijken te belichten. Zij delen ervaringen over inventarisaties en implementaties bij andere organisaties. Of zij vertellen hoe ze als journalist naar data kijken.

Civity stond ook aan de wieg van het Nederlandse FIWARE Lab. Het sluit aan bij onze filosofie over open innovatie. Recentelijk is de Nederlandse Stichting verdergegaan onder de naam Future City. Wij zullen onze inbreng blijven leveren om de wereld van stedelijke ontwikkeling, data en technologie bij elkaar te brengen. Dat biedt ook de kans om nauwe aansluiting te houden met de onderwijswereld. Als we kunnen, staan we altijd open voor stage- en leeropdrachten.

Aansluiting bij TMForum past voor ons ook in deze ontwikkeling. De initiatieven die zij gestart zijn rondom Smart Cities sluiten naadloos aan bij onze opvattingen over een City Innovation Platform.

Ook zoeken we altijd samenwerking met partners die aanvullende kennis in kunnen brengen. Over sensoren, connectiviteit, apps of beveiliging.

Altijd zoeken we naar nieuwe verbinding, delen we kennis en werken we samen.