Slim proces voor de dienstbare gemeente

Slim Melden toont alle relevante objecten op de kaart, gebaseerd op (open) databronnen. Denk aan bijvoorbeeld bushaltes, openbare verlichting of speeltoestellen. Een melder (inwoner, bezoeker, medewerker) kan direct op een object klikken en hoeft geen gegevens van het object in te vullen. Van de objecten zijn de coördinaten en andere kenmerken bekend.
Daarnaast kan er op elke willekeurige locatie een melding gedaan worden, bijvoorbeeld van graffiti, zwerfvuil, etc.

Data beschikbaar

De data die wordt gebruikt in Slim Melden, worden beschikbaar gesteld vanuit CIP DataPlatform. De meldingen die via Slim Melden zijn gedaan, kunnen ook weer als open dataset ontsloten worden op hetzelfde platform. Daarmee is de cirkel rond.

Slim proces voor de dienstbare gemeente

Vandaag gemeld, morgen opgelost. Met de Slim Melden-aanpak helpen wij uw gemeente om die belofte waar te maken. En dat niet alleen. Want Slim Melden biedt meer dan alleen een efficiënt meldproces dat naadloos aansluit op de bestaande processen en het zaaksysteem. Veel meer.

Gemak & transparantie voor de burger

Het is voor burgers eenvoudig om zo onregelmatigheden te melden. Gewoon op de kaart een locatie aantikken, een melding selecteren en versturen. De gemeente doet de rest. De melder krijgt in de app het zaaknummer van de melding te zien. Hij of zij kan daarmee zelf nagaan hoe snel de gemeente de melding oplost.

Directe afhandeling of routering via zaaksysteem

De gemeente ontvangt geen meldingen meer die buiten het beheergebied vallen. De app stuurt alle noodzakelijke gegevens mee, de telefoonnummers en e-mailadressen zijn gevalideerd. Geen ontbrekende informatie, onduidelijkheden of dubbele meldingen meer.

Slim Melden geeft de mogelijkheid om deze meldingen automatisch naar de juiste partij door te sturen. Via een integratie met het zaaksysteem worden meldingen rechtstreeks doorgestuurd naar het KCC of direct naar de betreffende behandelaar.

Hetzelfde verhaal in elk kanaal

Zowel de melder, als de gemeentemedewerkers hebben dezelfde informatie, letterlijk op hun scherm. Daarin staan de meldingen, elke met een uniek nummer (van het zaaksysteem). Iedereen in jouw organisatie die vragen krijgt van burgers over deze meldingen kan zo antwoord geven op basis van dezelfde feiten.

Behandelapp Buitendienst

Via de Behandel webapplicatie zijn meldingen zichtbaar op een kaart voor de buitendienst. Vanaf locatie kan de melding eenvoudig worden afgehandeld middels het toevoegen van een foto en beschrijving.

Een overzichtelijk dashboard 

Alle meldingen, per dag, kwartaal of jaar worden overzichtelijk getoond. Dit ondersteunt in het efficiënt inplannen van zowel de onderhoudsploeg als het materiaal. Dit ondersteunt bij de verbetering van de handhaving en het onderbouwen van beleidskeuzes met harde feiten.

footer anchor