Slim Melden voor Meldingen Openbare Ruimte

Real time inzicht in omgevingsbeleid en Meldingen Openbare Ruimte

Slim Melden is de oplossing voor het proces Meldingen Openbare Ruimte (MOR). Het biedt gemak voor burger en gemeente, dankzij het gebruik van open data en standaarden, correcte routering en de integratie met (zaak)systemen.

De MOR oplossing wordt door Civity al jaren succesvol samen met gemeenten ontwikkeld. Daarom sluit Slim Melden volledig aan op het proces en de werkwijze van lokale overheden en behandelaars. De oplossing stroomlijnt en routeert meldingen van burgers op een slimme manier. Dat zorgt voor een efficiënte afhandeling en tevreden gebruikers.

Slim Melden voor Meldingen Openbare Ruimte ondersteunt 4 elementen: Slimme App, Slim Proces, Slim Inzicht en Slim Beleid.Slim proces voor de dienstbare gemeente, dankzij een meldproces dat naadloos aansluit op de bestaande processen en het zaaksysteem.

Slim inzicht voor de slagvaardige gemeente, middels een dashboard met waardevolle inzichten waarmee beleid kan worden aangescherpt.

Slim beleid voor de geoliede gemeente, houvast met historische data bij het maken van beleidskeuzes en (meer)jaarplannen.

Slimme Behandelapp, gericht op (buitendienst)medewerkers van gemeenten en partijen die door gemeenten worden ingehuurd.

Benieuwd naar de techniek achter Slim Melden? Lees dan verder over optionele modules, routering, Open311 en broker/API management omgeving, koppelingen met meld- en zaaksysteem, backoffice en authenticaties.

Slim Melden inzetbaar voor alle Meldingen Openbare Ruimte

“Wij zien dat onze inwoners dankzij Slim Melden een voorval bij ons aankaarten. Door onze snelle afhandeling raken ze meer en meer betrokken bij hun eigen omgeving en gemeente.”

Corrine van Veldhuisen, Programmamanager Publieksdienstverlening, Gemeente Utrecht

Bekijk online het Slim Melden platform van de gemeente Utrecht. U bepaalt zelf de meldingscategorieën, help- en bedankteksten en datasets. Natuurlijk adviseren we daar graag bij.


Slim Melden Compact

De MOR oplossing voor seizoensgebonden inzet

Het gemak van Slim Melden voor Meldingen Openbare Ruimte blijkt ook wenselijk te zijn voor seizoensgebonden inzet. Daarom is er nu een instapversie beschikbaar: Slim Melden Compact.

Met slechts één meldingscategorie is deze versie van Slim Melden eenvoudig inzetbaar voor seizoensgebonden categorieën en korte periodes. Zoals bijvoorbeeld bij de eikenprocessierups, evenementen, toerisme of vuurwerkoverlast.

Dankzij een eigen backoffice systeem, vindt er geen systeemintegratie plaats. Meldingen zijn anoniem en vermijden privacy vraagstukken. Dit resulteert in een korte implementatietijd en snelle start.


De Behandelapp

Zelfstandige, optionele module voor behandelaars

De Behandelapp is een aanvullende optie gericht op (buitendienst)medewerkers van gemeenten en ingehuurde organisaties en partijen. Hiermee kunnen meldingen worden afgehandeld vanaf locatie (in het veld). Lees meer over de kenmerken van de Behandelapp.


Overzichtelijk

De meldingen die via de Slim Melden app zijn gedaan kunnen ook weer (als de gemeente daarvoor kiest) als open data ontsloten worden via de module CIP Open Data.

Slim Melden voor Meldingen Openbare Ruimte biedt een oplossing voor de gehele keten: Van dataset, tot vrij beschikbare omgevingskaart, meldingen als dataset en een openbaar dashboard voor melding statistieken.

“In onze constante zoektocht naar slimme oplossingen voor dienstverlening kwamen we bij Slim Melden uit. Met deze toepassing maken we meldingen over de openbare ruimte eenvoudiger door onze eigen open data beter te gebruiken. Een mooi voorbeeld van win-win: eenvoudiger voor inwoners én efficiënter voor ons.”

Corrine van Veldhuisen, Programmamanager Publieksdienstverlening, gemeente Utrecht


Ook realtime inzicht in Meldingen Openbare Ruimte?

Iedere gemeente die onze oplossing in z’n werk ziet, wil niet meer zonder. Daarom laten wij graag laten zien wat Slim Melden voor uw gemeente kan betekenen en welke optionele modules we bieden. Bel (030) 697 32 86 of mail naar info@civity.nl


Slim Melden gebruikers

Zij kiezen Slim Melden voor Meldingen Openbare Ruimte

“Het is nu makkelijk om schades en onregelmatigheden eenduidig te registreren en te routeren. Wij kunnen met Slim Melden nu meldingen sneller en correct afhandelen.”

Stefan Volmer, beleidsadviseur Leefomgeving, Gemeente Enschede


De kenmerken van Slim Melden

Geen dubbele meldingen
Inzicht in bestaande meldingen voorkomt inefficiënte dubbele meldingen. De urgentie van de originele melding wordt zichtbaar en je kunt de voor de burger belangrijkste irritaties sneller verhelpen. Minder telefoontjes bespaart tijd en geld en verhoogt de tevredenheid.
Direct inzicht
Inzicht in KPI´s helpt bij het halen van doelstellingen. Het dashboard van Slim Melden geeft o.a. inzicht in spreiding, afhandeltijd en categorieën.
Correcte routering meldingen
Door gegevens slim te combineren, wordt een melding altijd op de juiste plek afgeleverd. Geen onduidelijke mailtjes of meldingen bij de verkeerde partij.
Slim gebruik data
Data over de locaties van afvalbakken, lichtmasten en ondergrondse containers maken melden makkelijker. Geen overbodige vragen voor de melder en complete meldingen voor de beheerder.
Veilig en betrouwbaar
Een oplossing die veilig koppelt met je zaaksysteem en zorgvuldig met de gegevens omgaat.
Web-app
Een webapp, geschikt voor mobiel en pc/laptop. Voor melders en voor klantcontactcentrum.
Volledig aanpasbaar
Kies je meldingscategorieën, anoniem melden J/N, datasets, foto´s en omschrijvingen, huisstijl en helpteksten. Jouw proces is leidend.
Gericht op participatie
Directe terugkoppeling over de status en mogelijkheid tot stemmen maakt inwoners meer betrokken bij hun woon- en leefomgeving.
Eenvoudig afhandelen
Buitendienst-medewerkers of externe partijen kunnen eenvoudig meldingen afhandelen. Je houdt grip op afspraken en doorlooptijden.
Open API – één backoffice koppeling
Een open koppelvlak dat door elke toepassing gebruikt kan worden. Maximale keuzevrijheid voor de melder. Eén koppeling met het zaaksysteem. Integriteit van alle gegevens gewaarborgd.

Privacyverklaring Slim Melden

footer anchor